කේක් කමු

|2 comments:

බිඟුවා...! said...

man wediya cake walata kemai nee

දිල් said...

හපොයි කටට කෙලත් ඉනුවා. ගෙනත් දෙන්න බැරිනම් මොකට්ද මේ පින්තූර පෙන්නුවෙ මම අහන්නේ

හරි නරකයිනෙ