නිම්නැති දුක් ගිණි සුසුමින් යටකර පියවරු

| | 0 comments »

සම්මා සම්බුදු පදවි ලබන්නට අම්මාවරුනට මග දීලා,,,
නිම්නැති දුක් ගිණි සුසුමින් යටකර පියවරු දරුවන් රැක ඉන්නා,,,
නින්දේ ඉද්දිත් දරුවන් වෙනුවෙන් කම්පාවන සිත් ඇති හින්දා,,,
වැන්දේ දෙනෙතට නැගෙනා කඳුළින් පිය සෙනෙහේ ගුණ සිහි කරලා,,,

රජුන් කරන්නට නොහැකි උනත් උන් ලොවක් දකින්නට අත දීලා,,,
නින්දා ගැරහුම් සිතින් දරාගෙන සතුට සොයා දුන් ගුණ නිම්නෑ,,,

රුදිරය කිරිකොට බිඳ බිඳ මුව පෙව් මව්නගෙ ගුණ මහමෙර හින්දා,,,
යටපත් සෙනෙහස යළිදු සිහිවනා,,,අම්මත් පෝදා වැඳි හින්දා,,,

දුර යන්න එපා කඩා වැටෙන හීන වැඩි නිසා

| | 0 comments »

සිත් අහස පුරා ආදරයක් සිත්තම් කරලා,,,
ඔබ මැවූ හීන රටා අතර නෙතු බොඳ කරලා,,,
දුර යන්න එපා කඩා වැටෙන හීන වැඩි නිසා,,,
සඳ මා නුබේ නිසා,,,

පැතුම් පොදිහොවා,,,සිතින් විඳින මා,,,
ඔබෙන් සොයන ආදරයක මහිම නෙතු අයා,,,
එත් ඔබට නොපෙනෙන හැටි පුදුමයක් තමා,,,

සිතින් පෙම් පුරා,,,සුසුම් වල දොවා,,,
ඔබෙන් උරුම ආදරයක කඳුලු බිඳු ගලා,,,
දෙනෙත් මතින් ගිළිහෙන හැටි පුදුමයක් තමා,,,

අහිමියි අපට අපි සඳවතී

| | 1 comments

සරසන්න වුනත් සනසන්න වුනත්,,,
පින් නොමති වුනත් හද පුද සුනේ,,,
රැකගනිමි සිතින් ගෙන මලක් ලෙසින් ඔබ,,,
සිතින් වුනත් ලඟ රැඳි සෙනේ,,,,

වියවුල්ම ගෙනා සුසුමන්ම තනා,,,
කඳුලින්ම ලියවුනා පෙම අපේ,,,
තහනම්ම නොවූ සරදමක් වගේ,,,
ඉරණමින් ලිවූ හිමි නැති සෙනේ,,,

තැලි මාල දමා,,,මනමාලි වෙලා,,,
රන්කූඩු තැනූ සිහිනේ මගේ,,,
බොඳවීලා ගියා පැතුමන්ද ලිහා,,,
අහිමියි අපට අපි සඳවතී,,,

සිල් බිඳින්නෙපා සඳ ඔබ මගෙනම්,,,

| | 1 comments

සිල් බිඳින්නෙපා සඳ ඔබ මගෙනම්,,,
කඩාවැටෙයි සෙනෙහස කඳුලින්,,,
කුමරී රජ මැදුරේ මල්දම්,,,
පළදන්නට බෑ මට තහනම්,,,

නේත්‍රාන්ජන නුඹෙ මනරම්,,,
රූසිරි වින්දෙමි මo රහසින්,,,
කෝලසිතින් මා හට ඇරයුම්,,,
දුන්නත් කුමරිය කෙලෙස ලබම්,,,

රත්‍රියෙත් නුබ සිතේ තියන්,,,
රජවුනි සිහිනෙන් නුබව ලබන්,,,
එනමුදු ඇහරී බලන සැනින්,,,
සිල් බිඳලා ඔබ ලොවට හොරෙන්,,,