| | 2 comments »
වස්සාන කොඳ මල් තලාවේ,,,මට ලoවු සුර අoගනා,,,


සිත් යායේ කුසුමන් පිපීලු ,,,ඔබ හින්දා මන රoජනා,,,

නිල්නයන සිසිලක් ඉසීලු,,, හද රැන්දු කිඳුරoගනා,,,

සoසාර දිවි මo පුරාවේ,,, සැනසිල්ල ඔබමයි තමා,,,ගුමු ගුමුව බමරුන්ට සුවයක් උනා,,,

මුමුනද්දි මගෙ යහනෙ ඔබ සැතපුනා,,,

කියනා හැගුම්,,,රඟදෙයි නෙතින්,,,

රැඳිලා ලඟින් ,,,ඔබ ඉන්නකල්,,,

මගෙ ලෝකෙ සැනසීම ඔබමයි සදා,,,කඳුලැල්ම හෙලු කාලෙ අවසන් වුනා,,,

මගෙ ලෝකෙ ඔබ ගාව සිතුවම් වුනා,,,

සොඳුරුයි සිතුම්,,,පොපියයි හැඟුම්,,,

කඳුලේ සුසුම්,,, නිමවෙයි ඉතින්,,,

ඔබ දුන්න සැනසීම ප්රේමේ වුනා

මගෙ වෙන්න හැමදාම අපි අපේ,,,

| | 0 comments »
සිනා සරසන්න නෙතු මාවතේ,,,
සෙනේ තවරන්න මුලු ජීවිතේ,,,
ගැලූ කඳුලින්ම සේදුනු බිමේ,,,
මගේ වී ඉන්න මුලු ජීවිතේ,,,

උතුරාපු ආදරයක් ඔබ කෙරේ,,,
මතුරාපු සාගරයක් හද පිරේ,,,
පිරුනාවු මල්කෙමියක් රස ලොවේ,,,
ඔබ ලoව ඉන්නේනම්  මගෙ ලොවේ,,,

සඳ රැයක තරු පීදී ඔබෙ නෙතේ,,,
දිදුලාවි මුලු රෑම නෙතු ඉමේ,,,
දුක් පාලු දුරලාන හෙට දිනේ,,,
මගෙ වෙන්න හැමදාම අපි අපේ,,,

මගෙ ප්‍රාණෙ දූ ගාව රැඳෙනා හදක්,,,

| | 3 comments »
සඳ සේල පළඳාපු,,දුර අහ,,,ස් ගන්ගාවෙ,,
පියඹන්න ආසයි මටත්,,,
තරු සේළ දිදුලන්නේ ඒ අහ,,ස් ගoගාවෙ,,,
නොමදෙන්න අඳුරට ඉඩක්,,,
මුලු ලෝකයම මෙහෙම සොඳුරුද හුඟක්,,,
මගෙ දෝනියේ ලෝකෙ අඳුරුම තැනක්,,,
දූ මාගේ ඒ ලෝකෙ දිදුලන සඳක්,,,

සුසිනිදු පියාපත් මට තිබුනිනම්,,,
පියඹන්න තිබුනා දුරක්,,,
සුසිනිදු පියාපත් දෝනිට නැතත්,,,
දූ තාම බොළඳයි හුගක්,,,
ඇස් මාගේ පාදාපු පියතුම සඳක්,,,
මගෙ ප්‍රාණෙ දූ ගාව රැඳෙනා හදක්,,,

මල් දම් දරා ඉන්න මට තිබුනිනම්,,,
මල් සුවඳ මාගෙයි අදත්,,,
මල් දම් දරා  දෝනි උන්නේ නැතත්,,,
මගේ දෝනි මල් කුමරියක්,,,
පිය සෙනෙහෙ වඳිමී අදත්,,,
හෙට  දිණෙනු දියණී ලොවක්,,,

තෙත් නොවුනේ කවදද හන්තානේ,,,

| | 4 comments »
හිතට නුහුරු සෙනේ සුවඳ පහසක්,,,
දැනෙන්න ඇති සරසවි බිම කාටත්,,,
පෙම්වතුන්ම නොවුනත් සිත් යායක්,,,
එකට බැඳුනුමුත් වෙන් වී යාමක්,,,

තෙත් නොවුනේ කවදද හන්තානේ,,,
ඒ කඳුළැල් අදත් ගලයි රහසේ,,,
හදවත් මත උනුසුම් පෙම් පහසේ,,,
වෙලී උනුත් වෙන් වූ බිම් යායේ,,,

සුසුම් වතක් ඉසිලූ උරතලයේ,,,
මතක් වේවි මිමිනු වදන් රහසේ,,,
එනමුත් අද මග තොට හමු වූවෝ,,,
එද සෙනෙහෙ නොව හැඳිනුවෙ රාගේ,,, 

හිනැහෙන්න දිනක් ඒවි,,,අපි ආදරෙන් දිනුම්

| | 0 comments »
පෙම් කඳුලු පුදසුනේ හිත රැඳී නුඹේ නමින්,,,
දෙනුවනින් විසිරෙනා,,, කඳුලු මල් දමින්,,,
සෙනෙහසින් පෙරා දන්,,, දුන්නු විජිතයෙන්,,,
අපේ වේවිනම්,,, අපි ආදරෙන්  දිනුම්,,,

රන් පාට සේල  පිළි වියා නුඹෙ නමින්,,,
සරසන්න හිතයි රණේ රුව ලෙසින්,,,
තරු ඇතුරු යහනෙ සැතපිලා පෙමින්,,,
සනසෙන්න හිතයි දේවී ,,,ඔබ මගේ කරන්,,,

පෙම් පාට සායමින් පීදිලා සුබ දසුන්,,,
සඳ කුමුදු මල් පිපේ නුඹෙ නමින්,,,
දුක කඳුලු අතර දියවෙලා ගොසින්,,,
හිනැහෙන්න දිනක් ඒවි,,,අපි ආදරෙන්  දිනුම්,,,