එල්ලෙන පාලම ලඟ,,, බැන්ද සෙනෙහසින්

| | 2 comments »

වැස්ස වගේ ඇවිදින් ,,,මගෙ හිත පිරෙන්න වැටෙන්න,,,
තිස්ස වැව ඔබයි,,, සිසිළස දුන්නෙ මට ඔබයි,,,

තිස්ස වැවේ ඉවුර දිගේ මාව සොයා ඇදෙන්න,,,
සුදු මැණික ඉන්න හැමදාමත්,,තිස්ස වැව වගේ පිරෙන්න,,,
සද්ද නැතිව ඇවිදින්,,,මගෙ දෑස් අතින් වසාලා,,,
ආදරෙන් දුන්නු මල් පිණි කැට ඔබේ සුවඳ පොදයි,,,සෙල්ල කතරගමදි දැක්ක,,,රෝස කැකුළ නැළවනකොට,,,
එල්ලෙන පාලම ලඟ,,, බැන්ද සෙනෙහසින් රැඳෙන්න,,,
රැන්දු සිනා මල් මුවහස,,,දෙන්න එපා සේදෙන්නට,,,
හැමදාමත් මා සැනසෙන ,,,දසුන නුබේ තමයි,,,

පෙම් රැජිණිය වී ඔබ,,,මට දෙන සුව ආලේ,,,

| | 0 comments »

මා හා ඔබ පෙම්බැන්දේ,,,සසරේ බෝ දුර කාලේ,,,
ඒ සෙනෙහස ලැබුනේ,,,බෝ දුක් විඳිකාලේ,,,
දෝතින් පිළිගැන්වූ,,,ඔබේ සොඳුරු ආලේ,,,
රැකගන්නම් සත්තයි,,,,මාගේ පණ වාගේ,,,

කඳුළැලි ගo ඉවුරේ,,,නෙත් තෙමුනා මාගේ,,,
මීදුම් සළු අතරින්,,,ඔබ වැඩියා රහසේ,,,
මල්මිණි හැoගි කොහේ,,,උන්නද පෙර කාළේ,,,
දිමුතු දසන් අතරේ,,,සැනසුනි සිත මාගේ,,,

සඳ සමනොළ කන්දේ,,,වෙළෙනා රෑ යාමේ,,,
ඒ සඳ රැස් අතරේ,,,මැවෙනා රූ ඔබගේ,,,
දෙනෙතින් ඉඟි බිඟි පා සිහිනෙන් ළඟ මාගේ,,,
පෙම් රැජිණිය වී ඔබ,,,මට දෙන සුව ආලේ...

තුරුණු දිවිය ඇය සින්න කළා

| | 4 comments »

දුහුල් සලුව උනනා යුවතිය,,,
නිල්මිණි දෑසින් නුරා මවා,,,
සළෙලු පිරිමින්ගෙ පහස නිවන ඇය ,,,
සෙනෙහස නොව මුදල් පතා,,,

එකම සිතින් සිය හිමිව පුදා,,,
සෙනෙහස දෙන පතිනියට හොරා,,,
මත් සිතඟින් පුර අඟනු සොයා යන,,,
මිනිසා සොයනා සතුට කිමා,,,

තුරුණු දිවිය ඇය සින්න කළා ,,,
සලෙලුන් ඈ ගත කිළිටි කලා,,,
හිස් බදුනක් යට සිදුරුවෙලා එහි,,,
පුරනා සැනසුම තියෙද රඳා,,,

හෙණ හඬ අතරින් හදවත ඉදිරියෙ මගුල් සිලෝ

| | 2 comments »


නෙත් තරු සීතල මන්දාරම් කලුවර ඇවිදින්,,,
වැස්සක සළකුණු මා සිත් ගගණත අකුණු සරින්,,,
හෙණ හඬ අතරින් හදවත ඉදිරියෙ මගුල් සිලෝ,,,
ඉවසනු කෙළෙසද පිටගම් යන මගෙ කුමරි ඉතින්,,,

කුoකුම අoජන ගැල්වූ දෙනෙතේ,,නුරා හැඟුම්,,,
විදිනා අතරේ නුබෙ අත වෙනතක බැඳී ගොසින්,,,
ආසිරි ගී මැද පෝරුව දෙදරණ සිළෝ හඬින්,,,
නුබ හිස ඔසවා බැලු හැටි මා දෙස කඳුලු නෙතින්,,,

රන්දුනු මාලා පලඳන විට ඔහු සෙනේහයෙන්,,,
මළබෙර වැයුනා පෙම්සිත අහිමිවු වියෝගයෙන්,,,
පෙම්කළ දෙනුවන් පෙරමග හමුවී හෙලූ සරින්,,,
නැoවේන කඳුළැල් පිණිමල් වේවා නුබේ නමින්,,,

සඳේ රන් සිනා මගෙ පුතුට ඇවිල්ලා,,,

| | 2 comments »

සඳේ රන් සිනා මගෙ පුතුට ඇවිල්ලා,,,
පුතේ නුබෙ සිනා සුදු සඳට ඇවිල්ලා...
මගේ පුතුනගේ කිරි සුවඳ දැනීලා,,,
පුතේ අම්මගේ ලේ කිරට හැරෙන්නා,,,

පිනෙන් මා ලැබූ පුතු කුසට ඇවිල්ලා,,,
දිනෙන් දින ගෙවා මල් කුසුම පිපෙන්නා,,,
නුබේ තාත්තා මගෙ පුතුව බලාලා,,,
සතුටු සිනා ගෙන කඳුලු සලන්නා,,,

සුරoගනාවන් මහ රෑට ඇවිල්ලා,,,
පුතු හිස අතගා රස රහස් කියාලා,,,
කිරි දතකින් මුතු සිනා පුරාලා,,,
හිනැහෙන පුතු මට මැණික සමානා,,,