දමයන්ති ප්‍රේමෙන් දිනන්නා

| | 0 comments »
නිසයුරාණෙනි...ආකාශයේ පායනා,,,
විසිරෙනා බිඳු තාරුකා ගගනතේ පීදෙනා,,,
ලොව  වෙලා උන් ගණදුරේ දිදුලලා පායනා,,,
යුරු බලා නල හිනැහුනේ කුමරි ගැන සිහිවෙලා,,,

හසරුන් ලවා,,,පෙම් පත් යවා,,,ස්නේහ  නින්නාද දීලා,,,
තඹරුන් සොයා බඹරුන් ගියා  සේම නල කුමරු ඉගිළී අදෙන්නා,,,
වශ්‍රීක දැහැනේ බැඳීලා,,,,,,,ස්වයoවරයෙ කුමරි රඟන්නා,,,

දෙවිදුන් පවා පෙම් දම් පුරා ,,,නල සේම සිවුරූ මවාලා,,,
විපරිසකළා ,,,දෙවඟන නුරා යාව,,,,,,කුමරියද කඳුළින් යදින්නා,,,
දෙවිදුන්ගෙ හදවත තෙමෙන්නා.,,,දමයන්ති ප්‍රේමෙන් දිනන්නා

කියන නොකියන හැඟුම් මා වෙනුවෙන්,,,

| | 0 comments »
සුවඳ යාවුනු සුළඟ මා වෙනුවෙන්,,,
ගෙනෙයි හී සර මළෙවි මල් දුන්නෙන්,,,
නටන දෙනයන සටන ආදරයෙන්,,,
කියන නොකියන හැඟුම් මා වෙනුවෙන්,,,

පිපුනු දෙතොලෙහි රැඳුනු සීතල පැන්,,,
යදියි මුමුණයි හඬන සිත සනසන්,,,
සෙනේ ගඟුලක රුවල් ඔරුවක්වන්,,,
නිතර ගෙනදෙන දසුන මගෙවේනම්,,,

සිහින නිම්නෙක සිනා වපුරන් මo ,,,
බලා උන්නත් කල්පයක් දුර දැන්,,,
සඳලු තලයට දුරයි සඳ මනරම්,,,
නෙතින් ගෙන නුඹ සිතින් විඳිනෙමි පෙම්,,,