ගැට නාරී නුඹ හැඩකාරී

| | 2 comments »
ගැට නාරී නුඹ හැඩකාරී,,,
මා හා හිනැහුන සුකුමාලී,,,
පෙම් සාරී හදවත යාවී,,,
මට වෙනවද පන සුව භාරී,,,


රතු සාරී ගත පටලාවී,,, ඉඟ සුඟ ලඟ කැටයම් බේරී,,, ඉවසාපන් හදවත වාවී,,, මල්සර නැටුමට හිත යාවී,,,   පිණි බේරෙන මල මත පාවී,,, මම වෙන්නම් බමරිඳු මාලී, නිලි නිළියෙන් දඟලන රේණූ,,
,,
කිති කවුනොත් නුඹ පිoකාරී,,,

හිත් මත කකියන දුක් ගිණි රාවය තත් අතරේ වැයුනා

| | 4 comments »
හිත් මත කකියන දුක් ගිණි රාවය තත් අතරේ වැයුනා,,,
ඇස් යට විඳවන දුක්වන කඳුලට නෙතු පියවිළි වැසුනා,,,
ඔබ නෑ ආයෙ එන්නේ,,,දුක මා යාව ඉන්නේ,,,


ගැස්සෙන ඇහැරෙන සිතුවිළි රැඳි සප්නේ,,,
ඉස්සර වෙනවා ඔබ ගැන හද ගැස්මේ,,,
සඳ රෑ තාරකාවී,,,නිදි නෑ මහද යහනේ,,,

ඉස්සර සෙනෙහස ඔබ ගැන දුන් මතකේ,,,
රoපට ගිළිහී මියැදුනි පෙම් සිහිනේ,,,
මා හා ආව සාවී,,,යළි නෑ මාගෙමාලී,,,

මා පෙම් කළා පිරි නිල්දියේ තඹරුන් සොයා,,,

| | 0 comments »
සුදු හාමිනේ නුඹ සැතපුනා පපු තලාවේ,,,
දුක යාවුනා මට ආදරේ නැති වෙලාවේ,,,
නෙතු සේදිලා පිරි කඳුලු ගිළිහෙන වෙලාවේ,,,
හද පෑරුනා කටු විසට මල් නැති අවාරේ,,,


නෙතු දිහා බැලුවත් සිනා මල් සඟවලා,,,
දුක නෙවෙයි ඔය පෙරෙන්නේ තරහක සෙයා,,,
මහ රැයේ වුව නොනිදනා සිතුවිළි පුරා,,,
ඉකි බිඳියි සිත විඳිමි තනිකම් රෑ දිවා,,,

සිත් යාවෙලා ආ දුර පුරා කිඳුරoගනා,,,
මා පෙම් කළා පිරි නිල්දියේ තඹරුන් සොයා,,,
සඳ බැස නොයාමුත් කලුතලා තවරා තියා,,,
ඇයි හැඩිකළේ සිත් අහස් ඉම වැහි ඉහිරිලා,,,,