පාලුයි ජීවිතේ,,,මාත් තනි වූ නියා

| | 0 comments »

දෑස ගාව මෑත්වූ රටා,,,
හීන දේවි මා හඬවලා,,,
මානෙතීන් ආයේ,,,නෑවිලා,,,
හීල්ලූ යා,,,,,මේ මා දවා,,,
මාගේ පෙම්ම්ම්ම් ගී තාරු යායේ,,,
ගිළිහී යයි,,,,මේ ගී රහසේ,,,
ගිළිහී යයි,,,මේ ගී රහසේ,,,
දෑස ගාව මෑත්වූ රටා,,,
හීන දේවි මා හඬවලා,,,

පාලුයි ජීවිතේ,,,මාත් තනි වූ නියා,,,
මියැදී අවසන්වූ ඈගේ සෙනේ,,,
වෙන්වූ ප්‍රේමෙහි රිදෙනා නියා,,,
කෙළෙසින් ඈව මා යන්නේ දමා,,,
මාගේ පෙම්ම්ම්ම් ගී තාරු යායේ,,,
ගිළිහී යයි,,,,මේ ගී රහසේ,,,
ගිළිහී යයි,,,මේ ගී රහසේ,,,
දෑස ගාව මෑත්වූ රටා,,,
හීන දේවි මා හඬවලා,,,
හීන දේවි මා හඬවලා,,,

මෙතේ බුදුනි වඩිනු මැණවි

| | 1 comments

සoසාරෙන් මිදෙනු බැරිව ලොව අසරණ අපට,,,
නිර්වාණය ඈතයි බෝ ඈතයි පව් කමට,,,
දෙනෙත් හෙලා විදස පුරෙන් විඳවන මනු ලොවට,,,
මෙතේ බුදුනි වඩිනු මැණවි නිවන් යන්න අපට,,,

සිල් රකින්න දම් අසන්න රුචි අය අද විරළ,,,
චීවරයත් කිළිටු වේවි දුසිරිත් අය අතර,,,
නපුරුවෙලා මනුසත් කැළ නොමිනිස්කම් අතර,,,
මෙතේ බුදුනි කරුණාවෙන් වඩිනු මැණවි ලොවට,,,

බුදුන් වැඩිය දම් දීපෙත් නොමිනිස්කම් එමට,,,
බුදු සසුනත් නැතිකරන්න මාන බලයි නිතර,,,
කළ පව් ළඟ නිවන දුරයි සසර පවින් අපට,,,
මෙතේ බුදුනි කරුණාවෙන් වඩිනු මැණවි ලොවට,,,

දෙවි කෙනෙක් ලෙස මා වඳිමි ඔබ,,,

| | 1 comments


පිo බිමක් නුබ රත්තරo මට,,,
පිo කෙතක් එහි අස්වැන්න නුබ,,,
මලක් මෙන් මා රකින විට,,,
දෙවි කෙනෙක් ලෙස මා වඳිමි ඔබ,,,

විල් තෙරක් සුදු නෙලුම ඔබ,,,
පිනි බිඳක් මා එහි රැඳුනු දින,,,
පුන්සඳක් සේ පායල ඔබ,,,
එළිය කළෙ සිත් අහස මත,,,

ඉනූ කඳුළැල් මගේ නෙත,,,
වැටෙන මොහොතක් පුරාවට,,,
සෙනෙහසක් දුන් දයාවට,,,
ඔබට පිo රත්තරo සඳ,,,

ගජිදුනි වනේ

| | 1 comments

යදම් වලින් විලoගු ලූ ගජිදුනි වනේ,,,
සoහරයෙන් වෙන්වූදා හැඬුනා දැනේ,,,
රැඳි ගජමුතු සොරාගන්න තිරිසන් රැහේ,,,
මාන බළයි උන් නුබටත් රජිදුනි ඇත් කුළේ,,,

නැවුම් සිසිල් මද පවනේ,,නිල් තණ බිම් පුරා,,,
විඳි නිදහස අහිමිවෙලා නොමිනිස් කැළ නිසා,,
දළදාවත ඉදිරියේ ඔබ දෙදනම බිම තියා,,,
විඳිනා විට ඇත් රජිදුනි දෙවියොත් සැනසෙනා,,,

කුoචනාදයෙන් නැoවුනු තෙජස ඇත් කුළේ,,,
දරු සෙනෙහස උතුරනවා ඇතිනියෙ ඔබෙ ළැමේ,,,
ඒ කිරෙන්ම වැඩෙන පැටව් අතරින් හෙට දිනේ,,,
පුද කරඩුව වඩමවාවි රාජා ඇත් කුළේ,,,

උදුළ සඳමිණ දිදුළ එන මැදියමේ,,,

| | 2 comments »

අඳුර ගනදුර එලිය කළ ආකහේ,,,
උදුළ සඳමිණ දිදුළ එන මැදියමේ,,,
නැගුන සෙනෙහස ඇයට බැඳි හදවතේ,,,
කියනු මැණ මා දුකින් වග අද දිනේ,,,

කඳුලු දිය උල්පතක් වූ හද විළේ,,,
පිපුනු පැතුමන්සුසුම් සුළගට සැළේ,,,
සොඳුර නුබ ළඟ නොමැතිනම් මේ භවේ,,,
කුමට පිපුනිද පැතුම් මල් හද විළේ,,,

සඳළියන් එබුනාට මගෙ ජීවිතේ,,,
හිනාවෙන්නට ඉඩක් නෑ දුක දැනේ,,,
ලොවට රහසින් බැන්ඳ ප්‍රේමය ඔබේ,,,
හිතට දනුනොත් දිනෙක වෙනුමැණ මගේ,,,

පිපිලා මාලතී මලක්

| | 0 comments »

පිපිලා මාලතී මලක්,,,ඔබ ඒ මල සමා,,,
දැනෙනා සුවඳ සුවහසක්,,,ඔබගේ වත සමා,,,
නැගෙනා මිහිරි සෙනේහයක්,,,මගෙ මේ හිත පුරා,,,
ඒනම් ඔබට පමණමයි,,, මුලු ජීවිතේ පුරා,,,

රැඳිලා මිහිරි මතකයක්,,,මහදේ ළියලලා,,,
නෙතඟින් හෙලූ ඉඟි බිඳක්,,,රැඳුනේ හිත පුරා,,,
මුවඟේ නැගුනු මදහසින්,,,නොකියූ බෝ කතා,,,
දැනුනා ඔබගේ සිත් විලෙත්,,, සෙනෙහස උතුරලා,,,

පියඹා ඇදෙන සමනලුන්,,,ගෙන ආ සුවඳ හා,,,
විඳිනා මහද සෙනෙහසින් ,,,පිබිදී රස නුරා,,,
මුතු කැට දසන් විහිදලා,,,මා හා සැනසිලා,,,
ලoවී ඉන්න එන්න දැන්,,,මනමාළිය වෙලා,,,,

ඔබට සුබ පැතුමන්,,,

| | 1 comments

සොඳුරු සුබ පැතුමන්,,,සොඳුරු සුබ පැතුමන්,,,
ඔබේ දිවියේ මතක සමරණ,,,සොඳුරු දා සැමරුම්,,,
දිනෙක ඔබ සතුටින්,,,ගෙවුනු රස සැමරුම් ,,,
මහද පිපි මේ ගී මලින් අද,,,පුදමි ඔබ බැතියෙන්,,,

අසිරි ගී මැද ඔබේ මoගල දිනෙක සමරීමක්
ඔබේ නමටම සතුට වෙන්වූ එවන් සුබ දවසක්,,,
මතක මන්දිර යළිත් නැන්වූ සිහින සාගරයක්,,,
අදත් සුබ දවසක්,,,

සෙනෙහෙ අරණට සතුට ලන්වූ සෙනෙහෙබර දවසක්,,,
ඔබට හමුවූ සොඳුරු හදවත සසර හමුවීමක්,,,
එවන් මතකය තුටින් සමරණ ඔබට සුබ පැතුමන්,,,
මගෙන් සුබ පැතුමන්,,,

පවුලක් කන්නට ආසයි ඔබ හා එක්ව බැඳී

| | 3 comments »

තරුවක් වෙන්නට ඕනෑ නෑ මට ඔබ ළඟදී,,,
ඔරුවක් සේ පාවෙන්නට ඇත්නම් එයම ඇතී,,,
වරුවක් උන්නොත් මගේ ළගින් ඔබ සෙනෙහස දී,,,
මැරුවත් යන්නෑ සිඹ සිඹ ඉන්නම් සතුට දිදී,,,

පවුලක් කන්නට ආසයි ඔබ හා එක්ව බැඳී,,,
දරුවෙක් දෙන්නට පුලුවන්නම් මගෙ ලෙයින් සැදී,,,
කලුවක් වාගේ ජීවිතයෙන් දුක් තුරන් වෙවී,,,
තනුවක් වේ නව තාලයකට ගීතයක් වැනී,,,

ගව්වක් දුර අත් අල්ලාගෙන යන දින ආයේ,,,
අව්වුවක් වැටුනත් ගින්නක් නොදැනේ ළඟදි ඔබේ,,,
රැව්වුවත් ඉඳහිට නෝක්කාඩුවට රත් නෙතුවී,,,
පව්වුවක් වාගේ රැකගෙන ඉන්නම් මැණික මගේ,,,

ගැට පිච්ච මල් කැකුළ

| | 4 comments »


සුදු පිච්ච මල් අතර,,,ගැට පිච්ච මල් කැකුළ,,,
නුබ මාගෙ හිත පිච්චුවා,,,
රතුවෙච්ච කම්මුලට තැවරිච්ච තොල් අතර,,,
මත්වෙච්චි මන් මස්සිනා,,,

රතුකොච්චි ගැට කෑව,,,මයිනිච්චි වගෙ තාම,,,
උද්දච්චි නුබෙ රූ නිසා,,,
නැලවිච්චි හිත ගාව,,, මැලවිච්චි ආදරය,,,
මට අච්චු දී ඉගිළිලා,,,

ළඟ පිච්චියක් නැතිව,,,මට නිච්චියක් නැතිව,,,
ගුලිවෙච්චි සිත සේදිලා,,,
දුරුවෙච්චි පෙම ගාව,,,ගැටපිච්ච මල මාගෙ ,,,
ගිළිහිච්චි හැටි මා දවා,,,

මා එනවා බලන්න මගෙ මැණිකේ

| | 0 comments »

දුර ඈත,,, සීත,,, හිම කතරේ,,,
තනිවූ මෙමා විඳි දුක් අතරේ,,,
තැවුනා,,,දැවුනා,,,වේදනාවෙන්,,,
මෝදුවෙළා නුඹ ගැන මතකේ,,,

පායා සැඟවෙන සඳ රැයෙහී,,,
වැටෙනාවු දෙනෙතේ උණු කඳුලූ,,,
ඉහිරී ගියා,,, හද මා දවා,,,
මතකෙන් මවා නුබෙ ළය මඩලේ,,,

ලැබුනාවු මොහොතක තනි පපුවේ,,,
රැඳුනාවු සෙනෙහස මා මනසේ,,,
ලියමී මෙසේ ,,,ලතැවුල් වසා,,,
මා එනවා බලන්න මගෙ මැණිකේ,,,

සෙනෙහස මුමුණා රහසින් කීවා

| | 3 comments »

නොනිමි පෙමින් ඔබ හිමි කරගන්නට,,,
වරම් හිමිව නෑ කුමාරියේ,,,
සෙනෙහෙ ලබන්නට පින්කර ඇතිමුත්,,,
විදින්න පින් නෑ සිතින් මගේ,,,,
පැතුම් විළක් මැද සුසුම් මල් ගොඩක්,,,
නිතර පිපෙනවා සිතේ මගේ,,,
සුසුම් මල් මතට කඳුලු පිණි අරන්,,,
ඔබත් වඩිනවා සිතට මගේ

හිත හීලෑ නැති ඔබේ වදන් තුළ,,,
සැඟවුනු හැඟුමන් ඔබට හොරෙන්,,,
සෙනෙහස මුමුණා රහසින් කීවා,,,
ඔබ දන්නෙත් නෑ ඔබට හොරෙන්,,,

සසර පුරුද්දට හමුවන්නට ඇති,,,
සෙනෙහෙ ඇරඹුමක අහිමි සිතින්,,,
තැවෙන දැවෙන සිත මා ලඟ තිබුදෙන්,,,
එපා හඩන්නට කුමරි ඉතින්,,,

පුතුගෙ දෙනෙතෙ කඳුලු බිඳක් කලා වවට ගලා එන්න

| | 2 comments »


අවසර අවුකන සමිදුනි ,,,මා වදනට සවනු මනවි,,,
මා මල පුතු ගැන අහිතක් එපා සමිදු තියාගන්න,,,
අන්බසකට මුළාවෙලා කළා වැවේ මා අඹන්න,,,
කළ පාපෙන් පුතු ආයෙත් මුදවාගෙන සමාදෙන්න,,,


දෙනෙත් අගින් වැටෙන කඳුලු වැසි වසින්න කලා වැවට,,,
සුළගට මුසුකරන සුසුම් හමා යන්න සීගිරියට,,,
බුදුන් වඳින්නට එන ඒ සීගිරියේ දෙව්ලියන්ට,,,
බුදුන් පුදන්නට එන විට මටත් මලක් දී එවන්න,,,


කලා වැවේ දිය අරගෙන සුළන් සමග අහස් කුසට,,,
ඒ දිය යළි වැසි වැටිලා සිසිල් වෙන්න සීගිරියම,,,
වස්තුව ඉල්ලූ පුතුනට ඒ සිසිළස සුව සදන්න,,,
පුතුගෙ දෙනෙතෙ කඳුලු බිඳක් කලා වවට ගලා එන්න,,,,

එකවරක් මතුසසරේ මගෙම වී ඉන්න රැඳි

| | 2 comments »

එකම එක ආත්මෙක ඔබ මගේ වෙන්න ඇති,,,
ඒත් ඒ ආත්මයේ මන් ඔබෙන් යන්න ඇති,,,
දරනු බැරි දුක් ගොඩක් මන් ඔබට දෙන්න ඇති,,,
ඒ නිසා මේ බවයේ ඔබ මගෙන් යන්න ඇති,,,

සොදුරු පැතුමන් ගොඩක් ඔබත් පුද දෙන්න ඇති,,,
දගකරන මගේ සිත ඔබව රිදවන්න ඇති,,,
ලෝකයම ඔබ මටම එදා පුද දෙන්න ඇති,,,
එත් මන් ඔබේ සෙනෙහෙ මග දමා යන්න ඇති,,,

අදක ඔබ නැති කමින් මන් සතුට විඳිනු නැති,,,
මළගමක් මගෙ දිවිය යළිත් ගොඩ ගන්න බැරි,,,
සෙනෙහසින් සිතන මුත් ඉතින් ඔබ එන්නෙ නැති,,,
එකවරක් මතුසසරේ මගෙම වී ඉන්න රැඳි,,,

සිත් රූ සෝබා අවුරුද්දක උපන්දිනය සමරනවා

| | 10 comments »

අද දවසට සිත් රූ සෝබා අවුරුද්දක උපන්දිනය සමරනවා,,,හුගක් ආදරේ කළ සිත් රූ සෝබාව උපද්දවලා මට ඒ ලස්සන දරුවව බාර කරලා ඇය යන්නම යන්න ගියත් අද වනකනුත් මන් හුගක් ආදරෙන් හදාගන්න මේ සිත් මල් කැකුළ,,හෙට දිනේදිත් පිපේවි...ඉතින් හමදාමත් පුoචි අපිව බලන්න එන ඔයාල හමෝටම හුගක් ස්තූතියි....ruwan kumara meddege.

මා බලන්නට ඔබ ගමට එන කාලයයි

| | 0 comments »

මහා තෙද බළ යොදා විරු කැළ රටම දිනවූ කාළයයි,,,
නිමා නැතිවම වැටුනු කඳුළැල් නෙතින් වියැකෙන කාලයයි,,,
දිනූ දේශයේ විරු විකුම් පෑ පෙම්බරාණෙනී,,,
මා බලන්නට ඔබ ගමට එන කාලයයි,,,,

ලැමේ රඳවා සිරකරන් උන් සුසුම් අවසානයි,,,
ඔබේ දහදිය ලෙයින් පිටවූ සුවද මo ගාවයි,,,
නැගේ නැවතත් මගේ සිත් ගගනතේ,,,
ඔබට ළඹැදිව සෙනෙහසින් සැදි මාළිගා,,,

රැඳී සටනේ ගෙවූ අමිහිරි දිවිය ඔබගේමයි,,,
දුරින් උන්නත් මාත් උන්නේ සිතින් ඔබ ගාවයි,,,
පිපේ දහසක් නැවුම් මල් හදවිළේ,,,
මටම හිමි ඔබ සරසවන්නට පාදොවා,,,

ආදරෙන් මේ,,, රකින සෙනෙහස ඔබටමයි

| | 3 comments »

ඇයි නො එන්නේ ,,,සඳේ දුක් මට දුන්නේ ඇයි,,,
දුක් විදින්නේ ,,,එදා උන් ඔබෙ තරුවමයි,,,
සීතලින් මේ,,, ගැලූ පිණි දිය කඳුලු වැල්,,,
මේ නෙතින්නම්,,, නිමාවක් නෑ ඔබේ නමින්,,,

මල් මාලතී,,, පිපුනෙ ඔබ පිළිගන්නටයි,,,
හිරු අඳුර දී,,, ගියෙ අප තනිවෙන්නටයි,,,
සීතල වුනේ ,,,ගැහෙන හදවත දුකටමයි,,,
මා සඳවතේ,,, වඩිනු මැණ මා ඔබගෙමයි,,,

ගී ගයන්නේ ,,,විහඟ කැළ ඒ අපටමයි,,,
මා දිලෙන්නේ,,, ඔබෙ නමින් ඇති අඹරෙමයි,,,
ගතු කියන්නේ,,, නිමාවක් නැති කඳුළටයි,,,
ආදරෙන් මේ,,, රකින සෙනෙහස ඔබටමයි,,,

අවසර දෙනු මැණ පියාණනේ

| | 4 comments »

මාගේ ආදර පියාණෙනී,,,
නික්මී යන්නට...අලුත් කැදැල්ලට...
අවසර දෙනු මැණ පියාණනේ,,,
හඬන්නෙපා මගෙ දියණියනී,,,
සිත්හී තවරුනු ...පියෙකුගෙ සෙනෙහස,,,
කියාගන්න බෑ දියණියනී,,,

මවුනගෙ සෙනෙහස රැඳවුන,,,
ඔබගේ සෙවනෙහි සුව ලද ,,,
දෝනිට නික්මී ගෙදරින් යන්නට,,,
දෙපා වාරු නෑ පියාණෙනී,,,
දියණිය පතිකුළයට යන,,,
අදවන් දවසක් පැතුමම,,,
සිතින් හඬන මුදු කඳුලු තදකරන් ,,,
අසිරි පතන්නෙමි දියණියනී,,,

ලෝකෙට මා බිහිකළ දින,,,
මවුනගෙ දෙනෙතින් පිටවුන,,,
ආදර කඳුළැල් අදත් වැටෙනවිට ,,,
වාවනු බෑ මට පියාණෙනී,,,
වාවන දුක් හිමි යුවතිය,,,
දරුවන් වෙනුවෙන් මතුවෙන,,,
කඳුළු වැටෙන මුත් සතුටක් ඇතිවෙයි ,,,
ඔයනෙත් දවසක දියණියනී,,,

උරෙනුර ගැටෙමින් සරසවි බිම තුළ

| | 3 comments »

සෙනෙහස පරවූ මල් කැකුළක්,,,
එය වෙන කෙනෙකුගෙ මුතු ඇටයක්,,,
තැන තැන සක්මන් කරමින් පෙම් කළ
අපට වුනෙත් දුක් වෙන් වීමක්,,,
අපට වුනෙත් දුක් වෙන් වීමක්,,,

හිසින් පහත් වී දෙනෙතට ලoවී
මුවට එබී ඔබ උන්දා,,,
නෙතු අග කඳුළක් හිතින් තද කරන්
මමත් හිතින් දුක් වින්දා,,,
මාගේ හිසකේ අතරට අතැඟිළි
යවමින් ළoවූ හින්දා,,,
ඒ උනු කඳුළට ගලන්න ඉඩදී
මමත් නුබව සිප ගත්තා,,,

උරෙනුර ගැටෙමින් සරසවි බිම තුළ
සෙනෙහස මිමිනූ හින්දා,,,
දිනෙක ඇරඹුමක් සතුටක් ගෙනදී
නිමාවෙ යළි දුක් වින්දා,,,
උසුළු විසුළු මැද නවමු සිනා මැද
මගුල් උයනෙ සැරිසැරුවා,,,
සිව් වසරක් අග ප්‍රේමයෙ නටඹුන්
පමණය අප වෙන්වීලා...

මගේ ඇකයේ හිස රඳා නුබ හැඬූ ඉකි හඬ

| | 5 comments »

හිමිද අහිමිද කියා දන්නැති වුනත් අපි අත්වැල් බැඳන්,,,
ගියා මතකද ලොවට රහසින් පෙම්වතුන් තහනම් ගමන්,,,
දිනා දිය හැකි කමක් නැතිමුත් ලොවම නුබ ළඟ පේකරන්,,,,
ලැමට මුවදී පෙමින් ගුළිවී එදා තවරූ පෙම් සුසුම්,,,

සුළඟෙ විසිරුනු මලින් සුදුවන් නුබෙ සිනා සෙව්වේ මමත්,,,
සිනා වෙනුවට කඳුලු වැටුනා සුමුදු මල් පෙති නතුකරන්,,,
මගේ ඇකයේ හිස රඳා නුබ හැඬූ ඉකි හඬ සිරකරන්,,,
මහා ළතැවුල් ගොඩක් වින්දා මාත් හදවත උණුකරන්,,,

මටම සින්නවු සෙනේ හින්දම ගියත් යායුතු නැති ගමන්,,,
සියක් නොව සිය දහස් වාරෙක මාත් විඳවූවා සිතින්,,,
දෙනෝ දාහක් දෙනාගෙන් ලද ලොවෙහි අවමන් විඳ දරන්,,,
ගියත් සමුදී සෙනෙහෙ සඟවා මමයි විඳවන්නේ හිතින්,,,,,,

සසර කතරේ අතරමගකදි ගෙනත් ඔබ දුන් මිතු දමින්

| | 2 comments »

ලොවක් සනසන්නට ඇවසිමුත් සිතක් අස්සෙන් පෙම්බැදන්,,,
දුරක් යද්දී ගැටුම් මැද්දෙන්,,,අනේ ගිලිහිනි පෙම සිතින්,,,
ලොවම හිනැහෙයි කියා සිතුමුත් කෙනෙක් උන්නෑ මන් ළඟින්,,,
එවිට ලන්වූ සිතක් දන් දුන් සොයුරු ප්‍රේමෙකි මා නමින්,,,

සසර කතරේ අතරමගකදි ගෙනත් ඔබ දුන් මිතු දමින්,,,
අදත් ලැතැවුල් ගොඩක් වෙන්වෙයි හදම සනසන වදනෙකින්,,,,
නුබත් ලෝකය දිනන්නට යන කටුක ගමනක පියවරින්,,,
මටත් අතදී නගා සිටුවන අරුමයට මා නයගැතී,,,

විඩා ගමනෙක අතර මොහොතක් නවාතැන් දුන් හදවතින්,,,
ලබූ සිහිලැල් පින්න අතුරින් ලැබූ මිතුදම පින්බරයි,,,
නෙලාගත් මල් පැසම පරවී ගියත් මාහද මල්විලේ,,,
සදා නොමියෙන මලක් පීදෙයි නුබේ මිතුදම නාමයෙන්,,,,

නුබ තාම බොළඳයි

| | 3 comments »

අඳුරු ලොකයෙ සුවඳ තැවරූ
දෝණියේ නුබ කුසුම් කැකුලයි,,,
දෙනෙත් විදහා දෙපා පියවර
කල්පනාවෙන් තැබිය යුතුමයි,,,
රුදුරු ලොව නුබ තාම බොළඳයි,,,
තාම බොළඳයි,,,

පාට තැවරුණු සොඳුරු සිත්තම්
ලෙසින් පෙනුනට ලොවම චපලයි,,,
ණුවනැසින් දැක බුද්ධියෙන් ගෙන
සුදුසු තන්හී සරණු යුතුමයි,,,

තුරුණු හැඟුමන් සුමුදු සඳවන්
නුඹට ලොබ බැඳි දනන් බොහොමයි,,,
තවුස් දම්ගෙන සෙනෙහෙ පෙන්වන,,,
නමුදු දුදණන් ලොවෙහි බොහොමයි,,,

උතුරුකරයේ ඉඳන් ගමට දිව ආව මo

| | 1 comments

ජීවිතය සනසන්න දුටුවාට මo හීන,,,
අපෙ හීන බොඳවුනා රත්තරන්,,,
යහනෙ මල් අතුරාන බලන් ඉන්නව කීව,,,
ඔබෙ යහන අන්සතුව ගියකමින්,,,
ඔබ ගැනම ආදරෙන් මේ නහර පුරාවට
දිවූ ලේ ගල්වෙලා නෑ හදින්,,,
උතුරුකරයේ ඉඳන් ගමට දිව ආව මo
හැඩුනුමුදු නුබව අයදින්නෑ ඉතින්,,,

ඈත දුර තල් අරබේ සිරව මන් උන්නාට
හිතුනෙ මට නුබගැනම විතරමයි,,,
සඳ නොමති ගනඳුරේ නුබේ පෙම සිහිවෙද්දි
ඉකිබිඳුනෙ හදවතින් රත්තරන්,,,

කඳුලකට ගතු කියූ හුදෙකලාවම දිනෙක ,,,
මරණයට ඇරයුමක් කරනකන්,,,
උන්නුමුත් ඇස්පියන් මිදුනු පසු මරණයෙන්,,,
දිව ආවේ නුබ ලබා ගන්න මo,,,

මගෙ පූසි

| | 5 comments »

ආදරණීය පුන්චි පූස් පටියෝ,,,උබට මතකද අපි හරිම ආදරෙන් හිටිය ඒ ලස්සන කාලේ,,,එත් මටනම් අදටත් මතකයි මගෙ පූස් පටියෝ.උබේ වoසේ නොවුනු මන් බලුවoසේ තමයි,,එත් ඒකම කිය කියා උබ මට විහිලුකළා...මට තරහ ගියෙ නෑ කවදාවත්,,,එකම වන්සේ නොවුන වුනත් අපි ආදරෙ කළා,,,මත් නුබත් නොහිතුවාට එකට ජීවත්වෙන්න බෑනෙ වන්ස දෙක්ක අයට,,,ඉතින් උබ මාව දාලා ගියා,,,මන් ඒ වෙලාවෙනම් කෑගහුවා,,උඩුබිරුවා,,නැට්ටෙන් හිටගෙනත් බැලුවේ උබ දුර යන දිහෑවෙ...උබ යන්නම යන්න යද්දි මට දරාගන්න බැරිවුනා පූසියේ.
උබ ගිය දවසෙ ඉදන් මට මතක්වුනා අපි ලඟින් ඉන්න කාලේ වුන සිදුවීම්,,,එවා හරිම මිහිරි මතකයන්,,,එත් නොකෙරෙනා දීගෙ හෙවනල්ලත් ඇදයි කියනවනේ,,,උබටත් ඒ දවස්වල පෙනුනෙම මගෙ වැරදි,,,එක්කෝ මන් දීව එලියට දාගෙන නිදිමතෙ වගේ කියලා යනවා යන්න,,,එක්කෝ මන් උඩුබුරනවා සද්දේ වැඩී කියනවා,,,එක්කෝ මo ලඟ උබට ගදයි කියනවා,,,එහෙම නතිනම් මන් නගුට වනනවා වැඩී කියනවා,,,හිකි හිකි,,,උබට මතකද පූස් පැටියෝ,,,එත් මන් උබට ආදරෙ නිසා ඒවා ගනන් ගත්තෙ නෑනේ...
සමහර වෙලාවට උබ මාව රිදෙව්වා,,මන් නිදන් ඉන්නකොට උබ හොරෙන් ඇවිත් එක පාරටම කඩාපැන්නා,,,නිකම්ම නෙවේ,,,ඇගම පුම්බලා,,,අත් දෙකම උස්සන් උඩින් පැන්නේ,,,ඒ වෙලාවට මට රිදුනත් මන් උබට ආදරේ නිසා ඉවසුවා,,,උබේ හැටි මන් දන්න නිසා...සමහර වෙලාවට මන් නගුට වන වන කල්පනාවෙ ඉද්දි උබ හොරෙන් ඇවිත් නගුටට පැනලා ඒක එක්ක දැගලුවා,,,මන් රිදෙන වෙලාවටත් උබ එක්ක හිනවුනා,,,උබට මන් හරි ආදරේ නිසා,,,වෙලාවකට උබ මට ඉන්නම දුන්නෙ නෑ,,සූරනවා,,,හපනවා,,,දුවන් ඇවිත් ඇස්දෙකටම පැනලා මගෙ ඇස්වලින් කඳුලු වැට්ටෙව්වා,,,මතකද මගෙ පූසිට,,,එත් මන් උබට සැර කලාද,,,නෑ නේද.
එත් උබ මට හොරෙන් වෙන පූසෙක් එක්ක මුකුලු කරන වග දැනෙද්දිනම් මට ඉවසගන්න බැරිවුනා,,,ඒවෙලාවටත් මන් උබ වන්ස දෙක්ක කියලා මතක්වෙලා උහුලගෙන හිටියා,,,මගෙ පූසි යයි කියලනම් හිතුනෙ නෑ මාව දාලා,,,උබ එහෙම ඉදලා උනත් ආයෙ මන් ලඟට ඇවිත් පොඩ්ඩක් බල්ටියක් ගහලා ඇහක් ගහලා මූන ඉබින්න ලන්වෙද්දි මන් අයෙත් හිත හදා ගත්තා,,,ඒත් උබ එහෙම දිගටම කරද්දි මටත් අදරෙට ලෝබ කම දනුනා,,,ඇත්තමයි පුස් පැටියෝ මට උබ නැතිව ඉන්න බැරි නිසයි ඒ.කොහොම හර් උබ වැරදිත් කරලා මන් ලඟට ඇවිත් පුම්බගෙන එක පාරටම උඩින් කඩා පැනිද්දි මට එක දවසක් පොඩ්ඩක් තරහ ගියා,,,මන් බලු වන්සෙ හින්දම නෙවේ,,,බලු ගතියටත් නෙවේ ...ආවෙගයටයි ගොරවලා අතින් එකක් ඔලුවට ගැහුවේ,,,එත් මන් ඒ හැපුව නෙවේ පුසියේ,,,හපන්න පුලුවන් උනත් මන් හපන්නෙ නෑ උබට...ආදරෙ නිසා...අනේ මන් හිතුවෙ නෑ උබ හුගක් දරුනු වෙයි කියලා,,,උබ පන්න ගමන් මට හපලා දිව්වේ වෙනදා මන් ලගින් හිටපු පූසිය වගේ නෙවේ,,,හරියට කොටි පටියෙක් වගේ,,,මට උඩු බුර බුර දුක උහුලගන්න විතරයි පුලුවන් උනේ,,,
මන් හුගක් දුකෙන් මගෙ පූසියේ,,,ඒත් මගෙ වන්සේ, නොකෙරෙනා දීගෙට මුල...ඒත් මන් ආදරේ කලා උබට,,,ඒකයි උබව ,උබේ පූස් සුවඳ,,,උබ ලගින් ඉද්දි පුරු පුරු ගාපු හැටි මතක් වෙද්දි තාමත් මන් බිම දපලා කල්පනා කරන්නේ,,,උබ කොහෙ හිටියත් මන් තරහ නෑ පූසියේ,,,ඒත් උබට පුලුවන් වෙලාවක වරෙන් මාව බලල යන්න,,,ආදරෙ අරන් නෙවේ...පුන්චි හිතවත්කමක් අරන්,,,.මත් ඉන්නම් ආදරෙ නැති ගානට හිත ඇතුලෙ හන්ගන්...

හැර දමා ගියත් ඔබ,,, දුන් සෙනෙහෙ ඇතී

| | 2 comments »

හිත දුවන දුවන අත ,,,මට මෙල්ල නැතී,,,
ඔබ මටම දුන්නු දුක ,,,වාවන්නෙ නැතී,,,
සිත් කතාකළත් යළී ,,,මට හිමිව නැතී,,,
ඇයි ගියේ කියන් ඔබ ,,,වැටහෙන්නෙ නැතී,,,

හැර දමා ගියත් ඔබ,,, දුන් සෙනෙහෙ ඇතී,,,
දුර තියා උනත් අපි,,, හිනැහුනා ඇතී,,,
අපි අපට නැතත් අද,,, මතකයම ඇතී,,,
මට කියා යන්න ගිය ,,,හේතුවක් ඇතී,,,

නින්ද නැතත් මට,,, ඔබ නින්දෙ ඇතී,,,
කඳුලු බිව්වේ මා,,, ඔබ සතුටු ඇතී,,,
ඈත බවයෙදිත්,,, හමුවන්න ඇතී,,,
රේල් පීලි අපි ,,,වෙන් වෙන්ව ඇතී ,,,

ගැලූ කඳුලු සාක්ශි මේ වැටෙන කඳුලු සෙන්කඩගල අහසින්

| | 2 comments »

නිමක් නොමැත වැටෙන කඳුලු
නුවර වැවට උඩින් රිදුනු
සෙන්කඩගල අහසින්,,,
කවදාවත් සිඳෙන්නෙ නෑ
රජ අණයෙන් දිවි දන් දුන්
පුoචි පැටව් තිදෙනෙකුගේ කඳුළැල්,,,

අම්මා කෙනෙක් මැරෙන්න පෙර
දරු දුකකින් අඳොනා දුන් කඳුළින්,,,
බෝගම්බර වැවේ වතුර දළදාවට දුක කියමින්
ඉකි බිඳ බිඳ වැළපෙනවා දුකකින්,,,

ඇහැළෙපොලට රිද්දවන්න
රජිදෙකුගේ මුවින් නැගුනු වදනින්,,,
ගැලූ කඳුලු සාක්ශි මේ සියපත් නැමි දළදාවට
වැටෙන කඳුලු සෙන්කඩගල අහසින්,,,

පන්හිඳත් ඉකිගසයි මේලෙස

| | 4 comments »

මතකයන් මියයාවිනම්,,,
මටත් නුබ අමතක වෙන්න තිබුනා,,,
එකහිතින් සමුගන්න හැකිනම්,,,
මටත් නුබ අතහැර යන්න තිබුනා,,,
තුන් හිතින් පෙම්කළාමුත් එය,,,
නුඹට නොදනුන හින්දා,,,
මටම වෙන්වූ පාලු ලෝකෙක ,,,
තනිව මා දුක් වින්දා,,,

සියපතක් වැනි සුමුදු කම්බුල්,,,
මතකයේ රැඳි හින්දා,,,
අදත් එන මි මල් සුවඳනම් ,,,
ඒ ඔබේමද මන්දා,,,
සිතපුරා රැඳි මිහිරි මතකය,,,
නිමක් නැතිවූ හින්දා,,,
හිමි නැතත් අන්සතුනොවූ නුඹ,,,
මතකයෙන් ළඟ උන්නා,,,

ලෝකයක් දිනු ජයක් සේ මo,,,
කප්පරක් පෙම් බැන්දා,,,
නුබත් පෙම්කළ ලෙසින් හිඳ මගෙ,,,
පෙමටනම් ලොබ බැන්දා,,,
කවි හිතක් මට උරුම කරදී ,,,
නුබ යන්න ගිය හින්දා,,,
පන්හිඳත් ඉකිගසයි මේලෙස,,,
නුබට පෙනුනිද මන්දා,,,

සුරලියක රැඟුමන්

| | 4 comments »

නීල මානෙල්,,,පිපී රඟ දුන්,,,
විලේ සඳකැන් ඉතිරිලා,,,
මීන දෙනුවන් ,,,කරන ඇරයුම් ,,,
සුරලියක රැඟුමන් හෙලා,,,

හදේ පෙරකල්,,,නොවූ දඟකම් ,,,
කළා ඉඟ සුඟ පද්දලා,,,
සරාගිකමන් නොවූ තපසුන්,,,
පවා දැහැනින් ගැස්සුනා,,,

ගිලී හසරුන් ,,,පියා සළමින්,,,
දමා යයි විල්තෙර කියා,,,
බලන් උන් මට,,, කළා ඉඟිකම්,,,
සොරාගෙන නෙතු අoජනා,,,

මැතුරූ සිල්පද ලගින් හිදන් ඈ මාගේ ,,,

| | 2 comments »

ලස්සන අහසට ඉස්සුනු කන්දෙ විහාරේ,,,
සුදු නෙලුම් අරන් සුදු නoගිත් ආ දවසේ,,,
සිත් මත සිත් තියලා බෝ සමිදුන් සෙවනේ,,,
පැතූ පැතුම් තාමත් පිපෙනව සිත් යායේ,,,

සුදු සඳ සිල්ගන්නා සේ පෝදා අහසේ,,,
මගෙ සඳ මට පින් කෙතක්ය මා සිත් යායේ,,,
ඉර හඳ තරු යට සක්මන් කරමින් රහසේ,,,
පැතුම් පතනවා තාමත් අපි සන්සාරේ,,,

සන්සුන් දැහැනින් පින් සිතඟින් බෝ සෙවනේ,,,
මැතුරූ සිල්පද ලගින් හිදන් ඈ මාගේ ,,,
පුන්‍යවන්ත සඳ වෙනනයි මා සිත් අහසේ,,,
නෙලුම් පුදා පතුවෙත් යළි මතු සන්සාරේ,,,

මුවහත් අසිපත් ළඟ සියපත ලොව දිනු දේවී

| | 2 comments »

හසකැන් දුටු දුටු මන් උන්මාදවු පෙම් සාරී,,,
මුවහත් අසිපත් ළඟ සියපත ලොව දිනු දේවී,,,
සසරේ ඈත දුරත් මගේම වූ රජ කුමරී,,,
පෙරුමන් පුරා සෙවූ එක්ටැම්ගෙයි චිත්ත්‍රාවී,,,

වෙසෙසින් ගමන් මගේ ගිමන් නිවූ පිනි සිසිලේ,,,
තරුමල් නෙලා දෙන්න පියා සැලූ රණ තිසරී,,,
ලතැවුල් මකා දමා ළැම දෙතොලින් රස ගැන්වූ,,,
සුළලිත තඹර අතර සුව රැන්දූ රඟනාවී,,,

සුසුමන් හෙලූ යුගය අවසන් වූ රෑ යහනේ,,,
සඳකැන් හෙලන සරින් කවුලු පියන් හැර රහසේ,,,
හමුවී සුයාමයේ දෙව්ළිය මැව් සුව අතරේ,,,
කුස තුළ සෙමින් රැඳුනු කුමරෙකි සිරි ළක දිනුයේ,,,

කදුළක් ඇත පෙරටත් වැඩිය

| | 1 comments

ලoවීමක් ඇති හැම විටම,,,
වෙන්වීමක් ඒ අග නියත,,,
එනමුත් නුබ ආ දින සිතට,,,
දැනුනේ නෑ ඒ බව සබඳ,,,

කඳුලින් බර මා නෙත් මතට,,,
නුබ ඇවිදින් තැවරුනු කමට,,,
සිනහව පීදුනු මල් සුවඳ,,,
සුළඟෙහි මුසුවිනි දස අතට,,,

සුවබර හීනෙකි නිදි දුවක,,,
ගෙන ආ රස සිහිනෙකි සතුට,,,
යළි ඇහැරී බැලු විට නිබඳ,,,
කදුළක් ඇත පෙරටත් වැඩිය,,,

අප්පච්චී

| | 2 comments »

රුසිරු සොයන දිවිගමනේ,,,ඔබ මට සිල් සුවඳක්,,,
ගිමන අතරේ සිසිලස දෙන,,,ඔබ මට පිනි වැස්සක්,,,
මලක් ලෙසින් මා උසුලන,,, ඔබ මට මල් අසුනක්,,,
අප්පච්චී ඔබ මගෙ දිවියට,,,දොලොස්මහේ පහනක්,,,

කෙතටම දියවූ දහදිය,,,රටටම දුන්නේ බතක්,,,
අපටම වෙන්වූ හිතකින්,,, ඉහිලූ දුක්ම ගොඩක්,,,
රටටම රජෙකුන් නොවුනට,,,ගමටම ඉටුදෙවියෙක්,,,
අප්පච්චී මගෙ දුක් ගිනි ලඟ,,,ඔබෙ හිත වෙඬරු පිඩක්,,,

කෙත් වතු වැව් බැඳි ගතිනුයි,,,හැදුනේ දරුවො ගොඩක්,,,
ඒ විරු දරුවන් අතිනුයි,,,රැකුනේ මෙවන් රටක්,,,
නෙලුමක් බුදුනට පුදදෙන,,, පෝදා පෝය සඳක්,,,
අම්මා අහිමිව ගිය මට,,,අප්පච්චී සෙනේ ගඟක්,,,

හිමි සඳු නමින් හෙලන කඳුලැල් ගඟක්

| | 1 comments

දේදුනු සිහින ලෝකයක් ගෙනෙනා ලෙසින්,,,
කතරින් ඇවිත් මාව සිඟමන් යැදන්,,,
අතඟිළි රනින් පැළඳ දුර එක්කරන්,,,
ගිය ඔබෙන් ලද දිවිය මලගම තරම්,,,

හිමි සඳු නමින් හෙලන කඳුලැල් ගඟක්,,,
උරුමයි මටත් විඳිමි සෙනෙහේ නමින්,,,
එනමුදු අපේ දූ දරුවන්ටනම්,,,
බර වැඩිය ඔබ රඟන නොමිනිස් රැඟුම්,,,

මා රැඳුනු සිරියහන නුබගේ වෙමින්,,,
මා ඉදිරියෙම ලoව වෙන වෙන ලඳුන්,,,
ඔබ විඳින රස මිහිර මගෙ හිත පලන්,,,
මැරි මැරිම විඳවන්නෙ ඉරණම ලෙසින්,,,

කිරිමුට්ටිය වැටිලා ගඟ දියටම,,,

| | 0 comments »

පුන්චි මැණික නුබේ කැකුලු සිනාවට කටු වැට බැඳිලා සමාවෙන්න මට...
රන්කිර වෙනුවෙන් නුබ ඉකිලනවිට මගෙ හිත ගැහුනා බලා ඉන්න විට,,,
සතුට සොයාගෙන නුබමා අත හැර අම්ම ගිහින් කොහෙදෝ මහ දුරකට,,,
තෙරුම් කරන්න තේරෙන්නේ නෑ කිරිමුට්ටිය වැටිලා ගඟ දියටම,,,

කිරි මල් කැකුළක සුවඳ ලබන්නට සිහින ගෙනා අම්මා නුබගෙන්,,,
කිරට හඬන ඔය රන්තරු නෙත් යුග මගහැරියේ අද කොයි ලෙසකින්,,,
ලේනි නැතිව රන් කිරට හඩන මගෙ පුන්චි මැණිකගේ ඉහිළිල්ලෙන්,,,
පියෙකුගෙ කඳුලුත් කිරට හැරේනම් හඬන්න දුක නෑ නුබ වෙනුවෙන්,,,

ඇයගේ නිල්මිණි දෑසම හිමි නුබ කෑමොර දෙන ඔය ලතැවිල්ලෙන්,,,
මාගෙම පපුතෙර හිම දියවෙනවා නුබේ නමින් එන කඳුලැල්ලෙන්,,,
පායන සඳ තරු පෙන්වා රවටන මොහොතෙන් හිනැහෙන කැකුලු කටෙන්,,,
වෑහෙන්නේ නැති මව් කිරි සුවඳක් ළැමෙන් හොයනවා තුරුල් වෙමින්,,,

ඉවසමු අපි සඳසාවී,,,

| | 0 comments »

සුදු සඳ මඩලට තුරුල්වෙලා,,,
සුවෙන් නිදන සඳ සාවී,,,
මගෙ හද මඩලට තුරුල්වෙලා,,,
සෙනෙහස දෙන මගෙ ප්‍රේමී,,,
සඳෙන් වෙන් නොවන සාවි ලෙසින් මා ,,,
සසර පුරා සීදේවී,,,
නුබයි මගේ සඳ සාවී,,,

සඳ මත තැවරුනු හිමකිරණින්,,,
සිසිල බෙදන මගෙ දේවී,,,
සඳ තනිකරලා යන්න එපා,,,
කවදාවත් සඳ සාවී,,,
නුබයි මගේ සඳ සාවී,,,

රැඟුම් වැයුම් මැද මගුල් සිළෝ මැද ,,,
ළඟට ගන්න සීදේවී,,,
නැකත් තාම නෑ හීන ගණිනවා,,,
ඉවසමු අපි සඳසාවී,,,
නුබයි මගේ සඳ සාවී,,,

ඔබටම පෙම්කළ කුවේනි මo,,,

| | 3 comments »

මදුරා පුරයෙන් බිසවක් කැන්දා තම්බපන්නියට වැඩියකමින්,,,
සාපකරන්නෑ වයිරකරන්නෑ,,,ඔබහට ඇත්තේ රාජ වරම්,,,
ඔබේ මගුල්දින රැහේ එවුන්ගෙන් වද විඳ මිය යන කුවේනි මන්,,,
ඔබටම පෙම්කළ කුවේනි මo,,,

තම්බපන්නියට ගොඩබැසලාවිත්,,,නූල් කටින මා දුටුව දිනේ,,,
මා ළන්කරගෙන එක කඩු පහරින් මා මරන්න තැත් කරපු දිනේ,,,
මියගියෙනම් මo අද මෙන් දුක නැත,,,පෙම් කළ සිතින්ම මියෙන වෙලේ,,,,
පෙම්කළ සිතින්ම මියෙන වෙලේ,,,

රජුනි විජය ඔබේ පෙර රජ ගමනට නපුරක්වේයැයි දැනිල බියෙන්,,,
නෑදෑ පිරිවර පාව දුන් මo රැහේ එවුන්ගෙන් මැරෙන වෙලේ,,,,
රජකම ඉදිරියෙ ප්‍රේමය වාගෙම දරු දෙදෙනයි තනි වුනේ කැළේ,,,
දරු දෙදෙනයි තනි වුනේ කැළේ

නුඹ නොදනී සිත් අහසින් වැටුනු කඳුලු කැට,,,

| | 1 comments

බෝගම්බර නුවර වැවේ දිය කපනා විට,,,
නුවර අහස හැඩුවා දින ගණනක් දුකටම,,,
මා පෙම් කළ නුඹ මාගෙම සිත කපනා විට,,,
නුඹ නොදනී සිත් අහසින් වැටුනු කඳුලු කැට,,,

සින්න වුනා ලියැවිල්ලෙන් බිරිඳක් විළසට,,,
ඉන්න වෙලා නෑ ලoවී සැනසීමෙන් මට,,,
භාර පඬුරු ගැට ගහුවත් සැමදා දෙවොලට,,,
දේවතාවි යන්න හදයි මාගෙන් පිටටම,,,

කල්ප ගණන් පෙම් කළමුත් මුවින් ලoව හිඳ,,,
වින්ද වේදනාව සැරයි ගිනිගත් කුළගෙය,,,
තෙතමනයක් නැති හිතකට පෙම්කළ වරදට,,,
දෙවියන්වත් ඇහැ ඇරලා බැලුවේ නෑ මට,,,

කඳුළැල් හෙලන මුදු කිණ්නරාවී

| | 3 comments »

සoසුන්ව සරමින්,,,නෙත් මිගනි ගැහෙමින්,,,
කඳුළැල් හෙලන මුදු කිණ්නරාවී,,,
සන්තප්ප සිතඟින්,,,දුක් ගන්නෙපා දැන්,,,
මo ඉන්නකල් නඳුන් විල් තීරයේ,,,
මo ඉන්නකල් මගේ කිණ්නරාවී,,,

නිල් ඕලු මානෙල් ,,,මල් කෙමියෙ රස රොන්,,,
මo වින්දෙ නුබගෙන් කිණ්නරාවී,,,
කුසුමදුනු විළසින්,,,නුබ සොයන සිතඟින්,,,
මo ඉන්නෙ නුඹට බැඳි ස්නේහයේ,,,

සුබ සoඛ නාදෙන්,,,මoගල්ලේ සාරෙන්,,,
කැන්දන්න පින් නැතිලු කිණ්නරාවී,,,
පින්සාර සඳකැන් ළඟ රඟන නුඹනම්,,,
සිත මාගේ සරසාපු මන නන්දනී,,,

දැනෙනා සැනසුම නිමක් නැතී

| | 3 comments »

පැරකුම් සමුදුරු වැව් තාවුල්ලෙන්,,,
දිය බුo ගසන්න රoචු ගැසී,,,
ඉන්නා අතරෙදි හමුවූ හිමි නම,,,
කරුණාබර හදවතක් හිමී,,,
ඇසෙනා විට ඒ හිමිගේ බුදු බණ,,,
දැනෙනා සැනසුම නිමක් නැතී,,,
හඬන්නෙපා අම්මේ මo නාවට ,,,
මගෙ අම්මත් මතු නිවන් දකී,,,

රතු හාලෙන් සැදු කිරිපිඩු ගුළිකර,,,
කැව් හැටි මතකයි අම්මේ අදත්,,,
ඒ රස ආහර වලින් ඉවත්වී,,,
ලැබෙනා දෙය වළඳන්නෙ මමත්,,,
බවුන් වඩන්නට ගල්විහාරයේ,,,
බුදුරුව අබියස වඳින දිනක්,,,
සිහිවෙනවා අප්පච්චී සමගින්,,,
වදින්න ආ හැම පෝය දිනක්,,,

හේනට එන ඒ තුම්පත් රෑණම ,,,
අරණට එන මහ රැයක උනත්,,,
අම්මයි අප්පච්ච්යි සිහිවෙනවා ,,,
සෙනෙහස මතකයි දුන්නු මටත්,,,
අම්මේ ආයෙත් පන්සල් එන දින,,,
අප්පච්චී මැතු..රූ නූලක්,,,
අරගෙන ඇවිදින් අතේ බඳිනවද,,,
පුoචි නමට එය සෙත් පිරිතක්,,,

සමුගනිමි මo හඩ හඬා රන් කූඩුවෙන්

| | 5 comments »

සැනසී ඉන්න ලoවූයේ මා එක සිතින්,,,
සැරසී උන්නෙ ඔබ වෙනුවෙන්මයි මා සිතින්,,,
පෙම්කලත් මo මහමෙරක් තරමට සිතින්,,,
සමුගනිමි මo හඩ හඬා රන් කූඩුවෙන්,,,

රනින් පැළඳූ මගුල් මුදුවක් අතදරන්,,,
වෙන්වීම වෙනුවෙන් හඬන මා දෙස බලන්,,,
පුදුමවන මා හට පුදුම නෑ නුඹෙ සිතුම්,,,
නුබට නපුරක් වෙන්න කලියෙන් යන්නේ මන්,,,

පොරොන්දම්බල බලා පෙම් නොකලට සිතින්,,,
මගේ අපලය නුබට විපතක් ලඟ බවින්,,,
දැන දැනත් ලන්වෙලා ඉන්නට බැරිකමින්,,,
වෙන්ව යනමුත් යන්නෙ අපමණ සෙනෙහසින්,,,

කිoකිණි කිoකිණි වීනා නද කොට

| | 2 comments »

මනලෝළ ලියා,,,වත පාන ශ්‍රියා,,,
මන කෝළ වෙලා,,,යස වීනා වයා,,,
නද පාන රඟේ,,,සිත් යාය පුරා,,,
රස සිහින මවා මට පේන නියා,,,

රොන්සුනු රොන්සුනු මල්පියවිළි මත,,,
මල් මද කුමරිය සිත් ඉම අද්දර,,,
වයනා තනුවකි ජීවන ගීතෙට,,,
මනමාලයි මාගෙත් මේ සිත් කොන,,,

කිoකිණි කිoකිණි වීනා නද කොට,,,
ගොම්මන් යාමෙක ගoදිය අද්දර,,
මා එන තුරු සුදු සේලෙන් සැරසුන,,,
කුසුම් කැකුළිගේ රූසිරි මත්වන

උපන්බිමෙන් අපි ඈතක උන්නත්,,,,,,

| | 3 comments »

ඉතිරූ ලේ ගoගා නිමවී,,,වසන්තයක් යලී ගෙනදී,,,
සතුරන් ඉදිරියෙ නොසැලුනු රන්වැට,,,
රණවිරුවන් ලoකාවේ,,,
උපන්බිමෙන් අපි ඈතක උන්නත්,,,
සිත නිදහස් හැම මොහොතේ,,,
ඉගිලී යන සිතඟින් සිපගන්නේ,,,
මව්බිම ශ්‍රී ලoකාවේ,,,

කෙත් වතු වැව් බිම් අතුරින් හමනා,,,
පවන් රොදක සුව සිසිළක්,,,
ලක් දෙරණෙන් පිට වෙනත් දේශයක,,,
තියේද විඳින්න මොහොතක්,,,
සමණළ සිරිපා තුමුණ නමුණුකුළ,,,
කඳු අතුරින් දිය දෝතක්,,,
සිසිළ විඳින්නට තියේද කොතැනක,,,
ලක් දෙරණෙන් පිට කාටත්,,,

මහසෙන් පැරකුම් ගැමුණු විජයභා,,,
වැනි නිරිඳුන්ගේ තේජස්,,,
අදත් රකිනවා සපුමල් කුමරුන්,,,
යාපා පටුනම ජයගත්,,,
දුරක ඉදන් අද අපිත් නගනවා,,,
රට වෙනුවෙන් ජය ගීයක්,,,
සව්සිරි සපිරුනු අප ලක්මවුනේ,,,
ඔබ වැජඹේ ලොව කොතැනත්,,,

පැටවෙක් නැති දුකට හඬන කිරිල්ලි මේ මාගේ

| | 4 comments »

පැතුම් පඬුරු දෝත දරා,,,අලුත් නුවර ආවේ,,,
සමන් දෙවිඳුනේ මේ දුක අසනු මැනවි මාගේ,,,
තනාගත්තු කූඩුව මට තාම එලිය නෑනේ,,,
පැටවෙක් නැති දුකට හඬන කිරිල්ලි මේ මාගේ,,,

පෙරුම් පුරා හීන හීන මවා,,,ලoවූයේ ප්‍රේමෙන්,,,
ඒත් දෙයියනේ ඇයි මේ පැටව්නැත්තේ ඈගෙන්,,,
භාර පඬුරු ගැටගහලා පැතුම් පතන නාමෙන්,,,
දරු සම්පත් දෙනු මැණ මේ,,,කිරිල්ලියට මාගෙන්,,,

දරුවො නැත්තෙ ඇයි තාමත්,,,කියල අසන අයගෙන්,,,
සැනසිල්ලක් නෑ කෙල්ලට සිතින් ඉන්නේ ගින්නෙන්,,,
දරු පැටවුන් දකින විටදි හැඩුනේ නැතත් මාගෙන්,,,
පිටවෙන සුසුමක් ගානේ,,, කඳුලු වටුනේ ඈගෙන්,,

මේ ඇස් දෙක පියවෙන්නට මත්තෙන්

| | 3 comments »

මේ ඇස් දෙක පියවෙන්නට මත්තෙන්,,,
එක වදනක් නගන්න මo වෙනුවෙන්,,,
දුක් දාහක් සේදූනු මගෙ කඳුලින්,,,
පිනි මල් වැහි වහින්න ඔබ වෙනුවෙන්,,,

ඉස්සර මගෙ අහසෙහි තරුවයි,,,
අද අන්සතු අහසක ඔබ තරුවයි,,,
සඳ හැන්ගෙන්නට මත්තෙන් ඒකයි,,,
මo හැන්ගෙන්නේ නුබ නැති දුකටයි,,,

බිoදුම බේරුනු කඳුලුවලින්,,,
නින්දට අවසන් සුසුම ළඟයි,,,
දිව්වට දිවිහැර යන රිසියෙන්,,,
යන්න හිතත් නෑ ඔබට හොරෙන්,,,

මටම නුබ වාසනාවන්

| | 2 comments »

කුල කුමරි නුබෙ සිනාවන්,,,
අතරෙ සැඟවුනු දයාවෙන්,,,
මගේ සිත පීදිලා දැන්,,,
මටම නුබ වාසනාවන්,,,

කතර බිම ඉරි තලාවන්,,,
මතට ආ වැහි වලාවන්,,,
ගෙනා වැස්සට තෙමී මo,,,
සරමි නුබෙ සෙනෙහසේ දැන්,,,

සයනයේ තැනිතලාවන්,,,
අතර මල් පීදුනාවෙන්,,,
මගේ කුමරිය වුනානම්,,,
හිනැහෙන්න අපි අපේ දැන්,,,

හිමියනි වඩිනු මැන මොහොතක්

| | 3 comments »

සිතින් නික්මෙන්නෑ,,,ගෙවා ආ ඒ ඇසුර සoසාරේ,,,
නිමාකළහැටි මගේ හිමියනි සිතාගන්නට බෑ,,,
අහිමි වූ පසු ඔබේ සෙනෙහස ,,,ඉතින් නෑ දිවියක්,,

මතකයිද හිමිසඳුනේ,,,ස්වයoවර උළෙලේ,,,
මා ලබන්නට ඇවිත් උන්නා කුමර ගoගාවක්,,,
මගේ කර මා දොවාගත් ඔබ ගඟක දිය දෝතක්,,,

කියන් හිමි සඳුනේ,,,වැරැද්දක්වූවාද මාගෙන් ,,,
ගියේ මට රහසේ,,,ළැමේ ගින්දර දැනෙනම් යළි,,,
සමාවී මට වඩිනු මැන මොහොතක්,,,

මගේ සිතඟින් යන්නෙනෑ,,,

| | 4 comments »

ආයෙනම්,,, ආයෙනම් ඔබ,,,
කිසිම දිනකදි එන්නෙනෑ,,,
නේනමුත්,,, නේනමුත් යළි,,,
මගේ සිතඟින් යන්නෙනෑ,,,

ලoවෙලා හිඳ වෙන්වෙලා,,,
ඒත් මතකෙන් යන්නෙ නෑ,,,
නුඹ නිඳන ඔය සොහොන ළඟ හිඳ,,,
අනේ මට මියැදෙන්න නෑ,,,

මේ සිතින් එක ලෙසින් මo,,,
පෙම් කලා ඔබ දන්නෙ නෑ,,,
පෙම් හිතේ පෙම් පුරාවත,,,
මo ඔබේ ලඟ ඉන්නවා,,,

සාගරය තරමට සෙනේ දිය,,,කිරෙන් පෙව් මගෙ අම්මේ,,,

| | 8 comments »

සාගරය තරමට සෙනේ දිය,,,
කිරෙන් පෙව් මගෙ අම්මේ,,,
ආදරය ලඟ ලොවම පැරදියි ,,,
සෙනෙහසට ඔබෙ අම්මේ,,,

පටාචාරාවකට නොදෙවෙනි,,,
විඳවනා දුක් අම්මේ,,,
ඔබේ කඳුලින් සසර වූ පව්,,,
සේදෙන්න මගෙ අම්මේ,,,

කුසින් වදලා අතින් හදලා ,,,
ලොවක් පෙන්වූ අම්මේ,,,
ජාති ජාතිත් දුන්නු සෙනෙහෙන්,,,
නිවන දුරුනෑ අම්මේ,,,

හිනැහෙන්නෙ රණ විරුවො රැකගත්කමින්

| | 6 comments »

දෙවි දේවතාවුන් විලසින් ගොසින්,,,
ඇස් හිස් මසින් ලෙයින් දිවි කැපකරන්,,,
තිස් තුන් කෝටියක් දෙවිවරු ලෙසින්,,,
රට සුරැකි විරුවන්ට වඳිනවා හිතින්,,,

ගිනි ගහන යුද බිමෙක දිව්වේ ඔවුන්,,,
නෑසිය සොයුරො දරුවො අමතක කරන්,,,
අප සැවොම රැකගත්තෙ දිවි තොරකරන්,,,
මිනිසත්කමින් ඔවුන් අගයන්න දැන්,,,

ලක් දෙරණෙ තිස් වසක් හැඬු මව්වරුන්,,,
හදවතින් බිරින්දන් ගිණි උහුලමින්,,,
පිය සෙනෙහෙ නැතිවුනත් පොඩි පන්චො දැන්,,,
හිනැහෙන්නෙ රණ විරුවො රැකගත්කමින්,,,