ගැලූ කඳුලු සාක්ශි මේ වැටෙන කඳුලු සෙන්කඩගල අහසින්

|

නිමක් නොමැත වැටෙන කඳුලු
නුවර වැවට උඩින් රිදුනු
සෙන්කඩගල අහසින්,,,
කවදාවත් සිඳෙන්නෙ නෑ
රජ අණයෙන් දිවි දන් දුන්
පුoචි පැටව් තිදෙනෙකුගේ කඳුළැල්,,,

අම්මා කෙනෙක් මැරෙන්න පෙර
දරු දුකකින් අඳොනා දුන් කඳුළින්,,,
බෝගම්බර වැවේ වතුර දළදාවට දුක කියමින්
ඉකි බිඳ බිඳ වැළපෙනවා දුකකින්,,,

ඇහැළෙපොලට රිද්දවන්න
රජිදෙකුගේ මුවින් නැගුනු වදනින්,,,
ගැලූ කඳුලු සාක්ශි මේ සියපත් නැමි දළදාවට
වැටෙන කඳුලු සෙන්කඩගල අහසින්,,,

2 comments:

Anonymous said...

Puduma lassanak....liyana pada val...obata suba anagathayak!

ruwan kumara maddage said...

HADAPIRI STHUTIYA MAGEN...