මුවහත් අසිපත් ළඟ සියපත ලොව දිනු දේවී

|

හසකැන් දුටු දුටු මන් උන්මාදවු පෙම් සාරී,,,
මුවහත් අසිපත් ළඟ සියපත ලොව දිනු දේවී,,,
සසරේ ඈත දුරත් මගේම වූ රජ කුමරී,,,
පෙරුමන් පුරා සෙවූ එක්ටැම්ගෙයි චිත්ත්‍රාවී,,,

වෙසෙසින් ගමන් මගේ ගිමන් නිවූ පිනි සිසිලේ,,,
තරුමල් නෙලා දෙන්න පියා සැලූ රණ තිසරී,,,
ලතැවුල් මකා දමා ළැම දෙතොලින් රස ගැන්වූ,,,
සුළලිත තඹර අතර සුව රැන්දූ රඟනාවී,,,

සුසුමන් හෙලූ යුගය අවසන් වූ රෑ යහනේ,,,
සඳකැන් හෙලන සරින් කවුලු පියන් හැර රහසේ,,,
හමුවී සුයාමයේ දෙව්ළිය මැව් සුව අතරේ,,,
කුස තුළ සෙමින් රැඳුනු කුමරෙකි සිරි ළක දිනුයේ,,,

2 comments:

Anonymous said...

Kiyanna wachna madi meke lassana pada galapima gana..athi sundarai!

ruwan kumara maddage said...

thank you dilu adahas bida mata malkalabak..