ගෙවන්නී පව් මැෂිමටම දියවී,,,,

| | 4 comments »
වියන්නී සලු අතින් ගෙන යුවතී,,,
හඬන්නී ඇය ලොවට නෙතු නොමදී,,,
දුවන්නී එක් නැවතුමක් නොමැතී,,
හිඟන්නී නිසි පනම් අත නොමැතී,,,


අඳුරු මඟ රැකවලින් රුදු මිතුරූ,,,
නුරා දෙනුවන් වනයි ඇරයුම් ගී,,,
යදම් නැති හිත් මුලාවෙන් රැවටී,,,
අනේ අහුවෙයි බසට නොමිනිස් හී,,,


දුවන්නී රෑ දවල් ගැන නොදනී,,,
කැදැල්ලක් නැති කිරිල්ලී සොවිනී,,,
තැවුල්මැද දිවි ගෙවන්නෙත් සොඳුරී
ගෙවන්නී පව් මැෂිමටම දියවී,,,,

අද නැතත් ඒ දෙවටෙ යන්නට ඔබ,,,

| | 0 comments »
මල්කිණිති මත මුතු පිණිති ඉහිරුන,,,
හිමිදිරියෙ දුටු සුවඳ සුදු මල  ඔබ,,,
පොත් මිටිය මුදු ලැමට තද කරගෙන,,,
මා ලඟින් හැමදාම පාසැල් ගිය,,,

සුදු ගවුමෙ රැළි නිතර පිරිමැද මැද,,,
කෙළිදොලෙන් කී කතා සිහිවෙන විට,,,
අද නැතත් ඒ දෙවටෙ යන්නට ඔබ,,,
හිත විඳින දුක වුනත් මිහිරියි මට,,,

දිය කඩිති ලඟ අතින් සුදු ගෙන මම,,,
පැනපු පිම්මට වඩියෙ දුර ඉගිලුන,,,
මිහිරි හැඟුමින් නැහැවු ඔබ නැති මග,,,
කඳුලු පැන්නා මතක්වන ඉඳ හිට,,,

දැන් ඉතින් අලුත් ජීවිතයකි සුන්දරී,,,

| | 2 comments »
රන් මාල වළලු ගිළිහුනාට සුන්දර මොහොතින්,,,
අපි සෙනේ පුරමු මoගල රෑ පෙම්බරී,,,`
සඳ හිනාවුනත් හෙමින් ඇවිත් එබිකම් දෑසින්,,,
ඔබ තුරුල්වෙන්න මගේ සඳ රාජිණී,,,

හඬ නගා කියන්නට බැරිමුත් සුන්දර පහසින්,,,
සනසෙන්න දිනක් උදා වුනා මේ ලෙසේ,,,
පෙම් සිනා පුරන මනාළි  මා සන්තක මොහොතින්,,,
නෙතු වැසී ගියා නුරා කැලුම් රoගනේ,,,

යා වෙලා දෙසිත් මගේම වී ආ කුලකුමරී,,,
දැන් ඉතින් අලුත් ජීවිතයකි සුන්දරී,,,
නෑසියෝ රහස් විමසයි හෙට ලoවී ප්‍රේමී,,,
හරි ආදරයෙන් ඉන්නේ අපි මියුලැසී,,,