ලොවට හොරෙන් අපි හැඬුවා වෙන්වුනත් පෙමින්,,,

| | 4 comments »
ආදරය සොයා සිසිල් දිය යටින්,,,
රාගයෙන් වෙලුණු උණුසුමත් අරන්...
පීනලා සෙවූ පැතුම් සිත් යදම් ...
ගිලිහිලා ගිහින් කාලයත් අරන්,,,
ගිළිහිලා ගිහින් ආ දුරත් අපෙන්,,,

ඉන්න තුරා රන්ඩුවුනා සොඳුරු පෙම යටින්,,,
නින්ද සොරා යන්න ගියත් නුඹයි මගෙ කුසුම්,,,
සින්න කඳුලු සිර කරගෙන පිට කලත් සුසුම්,,,
බැන්ද සුරත ගිළිහුනුදා මිය ගියා පැතුම්...

වින්ද සුවඳ මතක අතර යටවෙලා රැඟුම්,,,
ගින්න වගේ හද දැවුනා ඔබ නොමතිකමින්,,,
ලoව ඉන්න පින නැතිවට අතිවුනත් ගැටුම්,,,
ලොවට හොරෙන් අපි හැඬුවා වෙන්වුනත්  පෙමින්,,,

සාර ධර්ම පිරිහෙන තැනටම අඳ විළසින්,,,

| | 3 comments »
මුදු මල් සුවඳයි ඉස්සර ආවේ,,,වැව් තාවුල්ලෙන්...වෙල් එළියෙන්,,,
ඒ මල් පරවී සැර මල් පිපුනේ කවදාදෝ කොල්ලන් වෙනුවෙන්,,,
බලා ගත්ත අත බලා ඉන්නවා වේලන සිතුවිලි මන ලෝකෙන්,,,
ඒ සැර මල් දුම නිදිබර වෙනවා තරුණ ගැටව් කම්මැලි කරමින්,,,

ඉස්සර හවසට පන්දු කෙළියේ කොල්ලන්,,,
අද ඉන්නා උන් පිස්සු කෙළි මදයෙන්,,,
ඇතමුන් දිව යයි නාරි ලතා මල්  සොයමින්,,,
අවාසනාවට රටෙන් ගොඩක් වල පල්ලම්,,,

යොවුන් ගැටිසියෝ පන්තිම යයි ගෙදරින්නම්,,,
එත් ඉන් හුගක් උන්නෙම මල් ලඳු අතරෙයි,,,
සාර ධර්ම පිරිහෙන තැනටම අඳ විළසින්,,,
ගමන් කරයි ටික ටික නව රැල්ලයි කියමින්,,,

පෙරුමන් පුරා බුදුවන නියා ඔබ මවුනි මුලු ලොවම වැන්දා

| | 0 comments »
කිරණ සඳ රැස ලෙසින් සුවමිණ පායනා හිරු දෙවුනී,,,
සුමුදු සුව රැඳි යහනෙ දරුවන් පිරිත් කළ ඔබ බුදුවී,,,
කඳුලු නෙතු දරු සෙනෙන් වපුරා කිරෙන් නැහැවූ මවුනී,,,
සසර සැමදා ඔබේ කුසයේ ඉපදෙන්න පිo කරමී,,,

පණ යැද යැදා,,බුදු හිමි සොයා හඬ හඬ ගියා අම්මා,,,
අබ සොය සොයා ගම්බිම් පුරා කඳුලින් සිඟා යැදි අම්මා,,,
පෙරුමන් පුරා බුදුවන නියා ඔබ මවුනි මුලු ලොවම වැන්දා,,,

ලෙහෙණිය වෙලා සයුරක් තලා දිය කඳ ඉසින්නට උන්දා,,,
දරු සෙනෙහසින් ලැම උණු වෙලා දුක් කඳුලු බිව් අම්මා....
පෙරුමන් පුරා බුදුවන නියා ඔබ මවුනි මුලු ලොවම වැන්දා,,,

සතෙකුගෙ මස් කන්න තවත් කෙනෙක් පොලඹවන එකත් පවක්නේ...

| | 0 comments »