පාලුයි ජීවිතේ,,,මාත් තනි වූ නියා

| | 0 comments »

දෑස ගාව මෑත්වූ රටා,,,
හීන දේවි මා හඬවලා,,,
මානෙතීන් ආයේ,,,නෑවිලා,,,
හීල්ලූ යා,,,,,මේ මා දවා,,,
මාගේ පෙම්ම්ම්ම් ගී තාරු යායේ,,,
ගිළිහී යයි,,,,මේ ගී රහසේ,,,
ගිළිහී යයි,,,මේ ගී රහසේ,,,
දෑස ගාව මෑත්වූ රටා,,,
හීන දේවි මා හඬවලා,,,

පාලුයි ජීවිතේ,,,මාත් තනි වූ නියා,,,
මියැදී අවසන්වූ ඈගේ සෙනේ,,,
වෙන්වූ ප්‍රේමෙහි රිදෙනා නියා,,,
කෙළෙසින් ඈව මා යන්නේ දමා,,,
මාගේ පෙම්ම්ම්ම් ගී තාරු යායේ,,,
ගිළිහී යයි,,,,මේ ගී රහසේ,,,
ගිළිහී යයි,,,මේ ගී රහසේ,,,
දෑස ගාව මෑත්වූ රටා,,,
හීන දේවි මා හඬවලා,,,
හීන දේවි මා හඬවලා,,,

මෙතේ බුදුනි වඩිනු මැණවි

| | 1 comments

සoසාරෙන් මිදෙනු බැරිව ලොව අසරණ අපට,,,
නිර්වාණය ඈතයි බෝ ඈතයි පව් කමට,,,
දෙනෙත් හෙලා විදස පුරෙන් විඳවන මනු ලොවට,,,
මෙතේ බුදුනි වඩිනු මැණවි නිවන් යන්න අපට,,,

සිල් රකින්න දම් අසන්න රුචි අය අද විරළ,,,
චීවරයත් කිළිටු වේවි දුසිරිත් අය අතර,,,
නපුරුවෙලා මනුසත් කැළ නොමිනිස්කම් අතර,,,
මෙතේ බුදුනි කරුණාවෙන් වඩිනු මැණවි ලොවට,,,

බුදුන් වැඩිය දම් දීපෙත් නොමිනිස්කම් එමට,,,
බුදු සසුනත් නැතිකරන්න මාන බලයි නිතර,,,
කළ පව් ළඟ නිවන දුරයි සසර පවින් අපට,,,
මෙතේ බුදුනි කරුණාවෙන් වඩිනු මැණවි ලොවට,,,

දෙවි කෙනෙක් ලෙස මා වඳිමි ඔබ,,,

| | 1 comments


පිo බිමක් නුබ රත්තරo මට,,,
පිo කෙතක් එහි අස්වැන්න නුබ,,,
මලක් මෙන් මා රකින විට,,,
දෙවි කෙනෙක් ලෙස මා වඳිමි ඔබ,,,

විල් තෙරක් සුදු නෙලුම ඔබ,,,
පිනි බිඳක් මා එහි රැඳුනු දින,,,
පුන්සඳක් සේ පායල ඔබ,,,
එළිය කළෙ සිත් අහස මත,,,

ඉනූ කඳුළැල් මගේ නෙත,,,
වැටෙන මොහොතක් පුරාවට,,,
සෙනෙහසක් දුන් දයාවට,,,
ඔබට පිo රත්තරo සඳ,,,

ගජිදුනි වනේ

| | 1 comments

යදම් වලින් විලoගු ලූ ගජිදුනි වනේ,,,
සoහරයෙන් වෙන්වූදා හැඬුනා දැනේ,,,
රැඳි ගජමුතු සොරාගන්න තිරිසන් රැහේ,,,
මාන බළයි උන් නුබටත් රජිදුනි ඇත් කුළේ,,,

නැවුම් සිසිල් මද පවනේ,,නිල් තණ බිම් පුරා,,,
විඳි නිදහස අහිමිවෙලා නොමිනිස් කැළ නිසා,,
දළදාවත ඉදිරියේ ඔබ දෙදනම බිම තියා,,,
විඳිනා විට ඇත් රජිදුනි දෙවියොත් සැනසෙනා,,,

කුoචනාදයෙන් නැoවුනු තෙජස ඇත් කුළේ,,,
දරු සෙනෙහස උතුරනවා ඇතිනියෙ ඔබෙ ළැමේ,,,
ඒ කිරෙන්ම වැඩෙන පැටව් අතරින් හෙට දිනේ,,,
පුද කරඩුව වඩමවාවි රාජා ඇත් කුළේ,,,

උදුළ සඳමිණ දිදුළ එන මැදියමේ,,,

| | 2 comments »

අඳුර ගනදුර එලිය කළ ආකහේ,,,
උදුළ සඳමිණ දිදුළ එන මැදියමේ,,,
නැගුන සෙනෙහස ඇයට බැඳි හදවතේ,,,
කියනු මැණ මා දුකින් වග අද දිනේ,,,

කඳුලු දිය උල්පතක් වූ හද විළේ,,,
පිපුනු පැතුමන්සුසුම් සුළගට සැළේ,,,
සොඳුර නුබ ළඟ නොමැතිනම් මේ භවේ,,,
කුමට පිපුනිද පැතුම් මල් හද විළේ,,,

සඳළියන් එබුනාට මගෙ ජීවිතේ,,,
හිනාවෙන්නට ඉඩක් නෑ දුක දැනේ,,,
ලොවට රහසින් බැන්ඳ ප්‍රේමය ඔබේ,,,
හිතට දනුනොත් දිනෙක වෙනුමැණ මගේ,,,

පිපිලා මාලතී මලක්

| | 0 comments »

පිපිලා මාලතී මලක්,,,ඔබ ඒ මල සමා,,,
දැනෙනා සුවඳ සුවහසක්,,,ඔබගේ වත සමා,,,
නැගෙනා මිහිරි සෙනේහයක්,,,මගෙ මේ හිත පුරා,,,
ඒනම් ඔබට පමණමයි,,, මුලු ජීවිතේ පුරා,,,

රැඳිලා මිහිරි මතකයක්,,,මහදේ ළියලලා,,,
නෙතඟින් හෙලූ ඉඟි බිඳක්,,,රැඳුනේ හිත පුරා,,,
මුවඟේ නැගුනු මදහසින්,,,නොකියූ බෝ කතා,,,
දැනුනා ඔබගේ සිත් විලෙත්,,, සෙනෙහස උතුරලා,,,

පියඹා ඇදෙන සමනලුන්,,,ගෙන ආ සුවඳ හා,,,
විඳිනා මහද සෙනෙහසින් ,,,පිබිදී රස නුරා,,,
මුතු කැට දසන් විහිදලා,,,මා හා සැනසිලා,,,
ලoවී ඉන්න එන්න දැන්,,,මනමාළිය වෙලා,,,,

ඔබට සුබ පැතුමන්,,,

| | 1 comments

සොඳුරු සුබ පැතුමන්,,,සොඳුරු සුබ පැතුමන්,,,
ඔබේ දිවියේ මතක සමරණ,,,සොඳුරු දා සැමරුම්,,,
දිනෙක ඔබ සතුටින්,,,ගෙවුනු රස සැමරුම් ,,,
මහද පිපි මේ ගී මලින් අද,,,පුදමි ඔබ බැතියෙන්,,,

අසිරි ගී මැද ඔබේ මoගල දිනෙක සමරීමක්
ඔබේ නමටම සතුට වෙන්වූ එවන් සුබ දවසක්,,,
මතක මන්දිර යළිත් නැන්වූ සිහින සාගරයක්,,,
අදත් සුබ දවසක්,,,

සෙනෙහෙ අරණට සතුට ලන්වූ සෙනෙහෙබර දවසක්,,,
ඔබට හමුවූ සොඳුරු හදවත සසර හමුවීමක්,,,
එවන් මතකය තුටින් සමරණ ඔබට සුබ පැතුමන්,,,
මගෙන් සුබ පැතුමන්,,,

පවුලක් කන්නට ආසයි ඔබ හා එක්ව බැඳී

| | 3 comments »

තරුවක් වෙන්නට ඕනෑ නෑ මට ඔබ ළඟදී,,,
ඔරුවක් සේ පාවෙන්නට ඇත්නම් එයම ඇතී,,,
වරුවක් උන්නොත් මගේ ළගින් ඔබ සෙනෙහස දී,,,
මැරුවත් යන්නෑ සිඹ සිඹ ඉන්නම් සතුට දිදී,,,

පවුලක් කන්නට ආසයි ඔබ හා එක්ව බැඳී,,,
දරුවෙක් දෙන්නට පුලුවන්නම් මගෙ ලෙයින් සැදී,,,
කලුවක් වාගේ ජීවිතයෙන් දුක් තුරන් වෙවී,,,
තනුවක් වේ නව තාලයකට ගීතයක් වැනී,,,

ගව්වක් දුර අත් අල්ලාගෙන යන දින ආයේ,,,
අව්වුවක් වැටුනත් ගින්නක් නොදැනේ ළඟදි ඔබේ,,,
රැව්වුවත් ඉඳහිට නෝක්කාඩුවට රත් නෙතුවී,,,
පව්වුවක් වාගේ රැකගෙන ඉන්නම් මැණික මගේ,,,

ගැට පිච්ච මල් කැකුළ

| | 4 comments »


සුදු පිච්ච මල් අතර,,,ගැට පිච්ච මල් කැකුළ,,,
නුබ මාගෙ හිත පිච්චුවා,,,
රතුවෙච්ච කම්මුලට තැවරිච්ච තොල් අතර,,,
මත්වෙච්චි මන් මස්සිනා,,,

රතුකොච්චි ගැට කෑව,,,මයිනිච්චි වගෙ තාම,,,
උද්දච්චි නුබෙ රූ නිසා,,,
නැලවිච්චි හිත ගාව,,, මැලවිච්චි ආදරය,,,
මට අච්චු දී ඉගිළිලා,,,

ළඟ පිච්චියක් නැතිව,,,මට නිච්චියක් නැතිව,,,
ගුලිවෙච්චි සිත සේදිලා,,,
දුරුවෙච්චි පෙම ගාව,,,ගැටපිච්ච මල මාගෙ ,,,
ගිළිහිච්චි හැටි මා දවා,,,

මා එනවා බලන්න මගෙ මැණිකේ

| | 0 comments »

දුර ඈත,,, සීත,,, හිම කතරේ,,,
තනිවූ මෙමා විඳි දුක් අතරේ,,,
තැවුනා,,,දැවුනා,,,වේදනාවෙන්,,,
මෝදුවෙළා නුඹ ගැන මතකේ,,,

පායා සැඟවෙන සඳ රැයෙහී,,,
වැටෙනාවු දෙනෙතේ උණු කඳුලූ,,,
ඉහිරී ගියා,,, හද මා දවා,,,
මතකෙන් මවා නුබෙ ළය මඩලේ,,,

ලැබුනාවු මොහොතක තනි පපුවේ,,,
රැඳුනාවු සෙනෙහස මා මනසේ,,,
ලියමී මෙසේ ,,,ලතැවුල් වසා,,,
මා එනවා බලන්න මගෙ මැණිකේ,,,