හැර දමා ගියත් ඔබ,,, දුන් සෙනෙහෙ ඇතී

|

හිත දුවන දුවන අත ,,,මට මෙල්ල නැතී,,,
ඔබ මටම දුන්නු දුක ,,,වාවන්නෙ නැතී,,,
සිත් කතාකළත් යළී ,,,මට හිමිව නැතී,,,
ඇයි ගියේ කියන් ඔබ ,,,වැටහෙන්නෙ නැතී,,,

හැර දමා ගියත් ඔබ,,, දුන් සෙනෙහෙ ඇතී,,,
දුර තියා උනත් අපි,,, හිනැහුනා ඇතී,,,
අපි අපට නැතත් අද,,, මතකයම ඇතී,,,
මට කියා යන්න ගිය ,,,හේතුවක් ඇතී,,,

නින්ද නැතත් මට,,, ඔබ නින්දෙ ඇතී,,,
කඳුලු බිව්වේ මා,,, ඔබ සතුටු ඇතී,,,
ඈත බවයෙදිත්,,, හමුවන්න ඇතී,,,
රේල් පීලි අපි ,,,වෙන් වෙන්ව ඇතී ,,,

2 comments:

Anonymous said...

meka sinduwakata harima lassani..padapeli puduma lassanak....hamadamath vage...kiyanna wachana na e tharam lassanai.

ruwan kumara maddage said...

hugak sthuthi oyata,,,hamadhaamath awith yanawata