මගේ සිතඟින් යන්නෙනෑ,,,

|

ආයෙනම්,,, ආයෙනම් ඔබ,,,
කිසිම දිනකදි එන්නෙනෑ,,,
නේනමුත්,,, නේනමුත් යළි,,,
මගේ සිතඟින් යන්නෙනෑ,,,

ලoවෙලා හිඳ වෙන්වෙලා,,,
ඒත් මතකෙන් යන්නෙ නෑ,,,
නුඹ නිඳන ඔය සොහොන ළඟ හිඳ,,,
අනේ මට මියැදෙන්න නෑ,,,

මේ සිතින් එක ලෙසින් මo,,,
පෙම් කලා ඔබ දන්නෙ නෑ,,,
පෙම් හිතේ පෙම් පුරාවත,,,
මo ඔබේ ලඟ ඉන්නවා,,,

4 comments:

ඉලංදාරියා said...

මේකතමයි ආදරේ ....

සම්පත් / jt said...

හ්ම්...ලස්සනයි...සුභ පැතුම්...
ජයවේවා!!!

ruwan kumara maddage said...

oyala hamotama hugak sthuthi...