එල්ලෙන පාලම ලඟ,,, බැන්ද සෙනෙහසින්

|

වැස්ස වගේ ඇවිදින් ,,,මගෙ හිත පිරෙන්න වැටෙන්න,,,
තිස්ස වැව ඔබයි,,, සිසිළස දුන්නෙ මට ඔබයි,,,

තිස්ස වැවේ ඉවුර දිගේ මාව සොයා ඇදෙන්න,,,
සුදු මැණික ඉන්න හැමදාමත්,,තිස්ස වැව වගේ පිරෙන්න,,,
සද්ද නැතිව ඇවිදින්,,,මගෙ දෑස් අතින් වසාලා,,,
ආදරෙන් දුන්නු මල් පිණි කැට ඔබේ සුවඳ පොදයි,,,සෙල්ල කතරගමදි දැක්ක,,,රෝස කැකුළ නැළවනකොට,,,
එල්ලෙන පාලම ලඟ,,, බැන්ද සෙනෙහසින් රැඳෙන්න,,,
රැන්දු සිනා මල් මුවහස,,,දෙන්න එපා සේදෙන්නට,,,
හැමදාමත් මා සැනසෙන ,,,දසුන නුබේ තමයි,,,

2 comments:

A Quote world of Dilu! said...

harima lassnai....e vagema sundara nirmanayak...hamadamath vage suba pathanava hadavathinma!

ruwan kumara maddage said...

thanks akkiyo hamadamath oyage suba pathum mata sawiyak..