සයුරියේ නුබ නික්මිලා

|

සෙනෙහසක් ගෙන දිනෙක ලන්වූ සයුරියේ නුබ නික්මිලා,,,
යන්න ගිය දින හිතින් මරුනත් ජීවිතේ ජීවත්වෙලා,,,
ඉන්නෙ අද දින ලඟින් ඉන්නා කුමරියගෙ පිහිටෙන්යොමා,,,
මවෙත ලන්කල සුරතෙ රැඳිවූ කුමක්දෝ බලයක් නිසා,,,

ලෝකයක් ලද ජයක්සේ දිනු නුබේ ලන්වීමෙන් උපන්,,,
හැඟුම් ගොන්නම යළිත් දැනුනා ඔබව නතිවූ තනිකමින්,,,
ඇයත් ඔබ මෙන් දයාවන්තම සිතක් පිරිලා තිබු බැවින්,,,
මගේ සිත ලoවෙන්න ඇත අද ඔබව සිත යට හoගමින්,,,

සසර මග අප වෙන්වගියමුත් යලිත් හමුවන පැතුමකින්,,,
ලයේ පිරි දුක් සවොම හoගා ඇයට පේවෙමි මදහසින්,,,
මගේ හිත දෙකඩක් වුනානම් සමාකලමැන මට ඉතින්,,,
නික්ම යන්නේ නා කිසිම දින ඔබ නිදන්වූ හදවතින්,,,

1 comments:

indi said...

wisal maha nuwara maha kandak wage....etha indan mata peniyan oba senekin....me kandy wala ekek boot kaala