දුක් සුසුම් නිම වී මාගේ නෙක පැතුම් පීදිලා,,,

|
පිoසාර නෙතු මත නිල්ලේ,,,සුබ දසුන් පීදිලා,,,
මල් යාය මගෙ හද නිම්නේ,,නුඹ නමින් පේවිලා,,,
සoසාර මග අරුණැල්ලේ ,,,සෙනෙහසින් යාවිලා,,,
දුක් සුසුම් නිම වී මාගේ නෙක පැතුම්  පීදිලා,,,

හන්තාන  මුදු කඳු නිල්ලේ,,,ලo ලoව යාවිලා,,,
දඟකාර සිත හද ගැස්මේ සුසුමකින් නෑවිලා,,,
නුඹ පෑව සෙනෙහස අතරේ උණු කඳුලු බේරිලා,,,
අප ආව ගිරි දුර අරණේ ඇති සුසුම් පාකලා,,,

නිම්නාද විහඟුන් රාවේ හඬ තලයි රෑ වෙලා,,,
රන් තාරු මත ඇතිරිල්ලේ සඳ රැසින් නෑවිලා,,,
පෙම්පාට නෙක හසරැල්ලේ දෙනුවනින් කී කතා
පින්තාරු හද සැරසිල්ලේ මගෙ සිතින් භාවනා,,,

3 comments:

ඔබ නොදු‍ටු ලොවක් said...

ලස්සනයි...මේ කවි සීන් නං මම දන්නේ නෑ ....

ලහිරු said...

අපූරු සිතුවිල්ලක්!

සුදු හංසි said...

දුක් සුසුම් අතැර නැලවෙන්න දැන් සඳැල්ලේ
මා නමින් පේ වුනු, මල් යාය නිල්ලේ....
සංසාර මඟ යන්න පාවී නිදැල්ලේ
පින්සාර නෙතු ඔන්න පිපුනා තුරුල්ලේ

ලං ලංව විඳ ගන්න සුසුමන් සිහිල්ලේ
හඳ ගැස්ම වී ඉන්න දෙන්නම් තුරුල්ලේ
කඳුලින් නැඟි ආ සිනහා කැරැල්ලේ
පාවෙන්න ඔබ එන්න හන්තාන නිල්ලේ

රන්තාරු මල් ඇතිරු තණ නිල්ල ගොල්ලේ
නිම්නාද නද දෙන්න සුළගේ නිදැල්ලේ
භාවනා වඩන්නට එන්න තරු නිල්ලේ
රහසක් කියයි දෙනෙත් ගිලී හසරුල්ලේ


ලස්සන වදන් පෙලක්.. ඔන්න මමත් ඒ වචනම අරන් ලීවා පිළිතුරක්...:)