අප්පච්චී,,,,,ඇයි ඇස් පියාන ...

|

අප්පච්චී,,,,,ඇයි ඇස් පියාන ...
ගේ මැද සාලේ නිදාන,,,
මූණ පුරාවෙම තුවාල,,,
මොකද වුනේ,,,,මේ ඔයාට,,,

අම්ම අඩනවා හිස බදාන,,,
ගමම එක්වෙලා මෙහාට,,,
හමුදාවේ මාමලා ඔයාට,,,
මුරට ඉන්නෙ ඇයි වටේට,,,

තරහෙ වගේ ඉන්නෙ ඇයිද,,,
දෝනි දුකින්,,, පෙනෙන්නැද්ද,,,
එන්න ළගට දූ වඩාගන්න,,,
ඉන්න ආයෙ යන්න එපා,,,

2 comments:

චතුවා (ළමයා) said...

හ්ම්ම්.. මේ විදියට කීදෙනෙක්ට කියවෙන්න ඇතිද?

සෝරෝ said...

මේක මරු...............!!