සොඳුරු දවසක මංගල නැකතක්...

|


සොඳුරු දවසක මංගල නැකතක්,,,
කුමරියක අද වෙලා රැජිණක්,,,
මගේ කලුවර පාලු දිවියට,,,
අදින් ඇරබෙන රැයත් එළියක්,,,

නුරා දෙනෙතින් ගලන හැගුමන්,,,
සැළෙන දෙතොලින් කරයි ඇරයුම්,,,
මුදා හළ රණ තිසර රැඟුමන්,,,
කියන සුන්දර රහස මනරම්,,,

සිනිදු සයනේ සලුව සුදුවන්,,,
රැඟුම් අතරේ වේලු සිත්තම්,,,
නළල සඳවන්,,,තැල්ල රන්වන්,,,
සෙනෙහසින් ඔබ සිබිම්ය මන් දැන්,,,

2 comments:

පබලු said...

හිස සිබියි නුබ නම්
මගේ දෙනෙත් අඩවන්
ලියු පද මනරම්
ගෙනෙමි මම සුභ පැතුමන්

Anonymous said...

නියමයි.දිගටම ලියන්න.සුබ පතනව.